Hillman

Del 9 av 9 i serien Gävlekapitalet

Olof Hillman (d.ä.) (1742-1806) var son till fiskaren Olof Pehrsson Hillman och hans hustru Greta Persdotter.  Olof Hillman var fjärde barnet i en syskonskara på sex och han föddes år 1742.  Han fick burskap år 1772.

Det första fartyg som man känner till att han varit befälhavare på, var jakten Maria Magdalena. Detta fartyg ägdes av Anders Jäderlund, Olof Ahlberg och Nils Axmar. Olof Hillman förde detta fartyg under åren 1772 – 1774 och senare mellan 1777 och 1779.  Däremellan, mellan 1775 – 1776  var han befälhavare på en annan jakt, Carl Petter. Dessa fartyg var inte så stora, de lastade 28 – 36 läster, dvs omkring 75 ton. År 1783 eller 1784 blev han tillsammans med Anders Isberg ägare till ett något större fartyg, hukarjakten Anna Catharina om 56 läster. Detta fartyg seglade han under åren 1783-1790.

Sina sista år, 1798 – 1806 var han befälhavare på ett ytterligare lite större fartyg, brigantinen Aurora, om 69 läster. Han hade redan 1782 förvärvat en del i detta fartyg, vars övriga delägare var Anders Isberg (som redan tidigare varit delägare i Anna Catharina), Carl A Garberg och Per Ennes. De båda senare hörde till de största handlarna/handelshusen i Gävle. Vid sin död var Hillman delägare i 4 fartyg.

1782 anlade också Olof Hillman ett skeppsvarv på Islandsholmen i Gävle. Han hade dessutom en del förtroendeuppdrag såsom styrelsemedlem i sjömanshuset under åren 1785 – 1790 och han var skeppsombudsman mellan åren 1791 – 1806.

Olof Hillman d.ä. var gift med Catharina Wannberg (-1821). De fick två barn, dottern Margreta Catharina Hillman (1772-1804), som var gift med Per Söderström, kofferikapten från Öregrund och sonen Olof Hillman d.y. (1774-1836)). 1810 var delägare i ett partrederi tillsammans med Anders Berggren och Anders Isberg, vilka båda tidigare ägt fartyg ihop med Olof Hillman d.ä.. Man ägde tillsammans barkskeppet Anna Wilhelmina om 130 läster och Olof Hillman d.y. var kapten på fartyget.

Olof Hillman d.y.  var gift med Anna Christina Hemlin (1779-1836). Anna Christina Hemlin var dotter till kaptenen Anders Hemlin (1742–1789) och lotsdottern Magdalena Holm (1747-1807).

Under de första årtiondena på 1800-talet seglade Gävles fartyg främst på Tyska Östersjöhamnar, Riga, England, Portugal och hamnar i Medelhavet. Någon gång seglades det också upp i Svarta Havet. Från Gävle exporterades främst järn, stål, bräder, timmer, spiror och tjära. Hem till Sverige importerades främst spannmål, salt, kolonialvaror i allmänhet, textilier, ull och bomull, vin och styckegods av de mest skilda slag. Smuggling var inte heller ovanligt och släktingar till Olof Hillman nämns i sådana sammanhang:

I Stefan Lundblads avhandling nämns kortfattat att smuggling troligtvis inte var ovanligt, vilket ovanstående historia om kinaporslinet antyder. Det förutsatte naturligtvis att fartygens kaptener var väl införstådda med detta, även när de inte själva var ägare eller delägare i fartygen. I Lundblads avhandling nämns smuggling av ull från England och här förekommer coop v captain Anders Hemlin, broder till Olof Hillmans d y svärfar och Johan Wannberg, kusin till Catharina Wannberg som var hustru till Olof Hillman d ä.

Det varv som Olof Hillman d.y. ägde byggde inte enbart fartyg för egen räkning utan även för andra redare som exempelvis bruksägaren P.A. Tamm på Österbybruk:

1825 byggdes av Olof Hillman för L P Löthman, en annan Gävleredare, fregatten Eos, ett större skepp än de tidigare, nämligen på 174 läster. Olof Hillman var själv befälhavare på dess första resa. Man seglade som med de tidigare fartygen mest på England och Medelhavet. 1832 lastade man i Livorno hö, som fraktades till Alger. 1933 kom man hem till Gävle via Alicante med apelsiner, citroner, pomeranser och 2500 tunnor salt.

En annan fregatt vid namn Aurora var av likande storlek, 177 läster, byggdes 1827 för P Brändström. Om den hade byggts av Olof Hillman vet man inte men dock att han ägde en fjärdedel av skeppet 1836. Under 1820-talet hade Gävleskeppen börjat utsträcka sjöfarten till mer fjärran hamnar. 1829 seglade Aurora till New York med järn. I december 1830 anlände hon till Rio de Janeiro.

Ett av Olof Hillmans fartygsbyggen har en anknytning till Öregrund:

På Österbybruk fanns en godsägare P.A. Tamm, som köpte ett fartyg Charlotta, om 45 svåra läster, som Olof hade byggt 1829. Fartyget fick av någon anledning Hudiksvall som hemmahamn men två av dess kaptener var Öregrundsbor, nämligen Anders Ström, som förde fartyget under åren 1830-37 och 1839-59 och Lars Eric Söderberg som seglade fartyget under åren 1869-75. Charlotta finns avbildad och denna tavla hänger numera på hembygdsmuseet i Öregrund.

1829 byggde Olof Hillman på Södra varvet en ytterligare fregatt, Johanna om 171 läster, huvudredare var A Berggren & Co. Den gick nästan uteslutande i medelhavsfart. Det var ett snabbseglande fartyg, som 1830 seglade från Alicante med saltlast till Riga på bara 17 dagar. Detta fartyg gjorde senare flera långresor. 1833 seglade man från Gävle till Lissabon med bräder. Där lastade man salt och fortsatte till New York, resan över Atlanten tog 51 dagar. 1835 – 1836 seglade man från Gävle till Buenos Aires med trälast och fortsatte sedan runt Kap Horn till Valparaiso. Följande år styrdes kosan med brädor från Gävle till Montevideo. Det saknas uppgift om vem som var kapten på fartyget vid dessa långresor.

De flesta fartyg ägdes av flera personer, de var vad som kallas partrederier.

Olof Hillman d.y fick fyra barn, Christina Charlotta Hillman (1804-?) som gifte sig med Carl Erik Rahm, en betydande grosshandlare  i Gävle (i konkurs 1861), och Wilhelmina Hillman (1808-?) som gifte sig med J O Unander. Sonen Olof Wilhelm Hillman föddes 1811. Denne gifte sig och bosatte sig i Cartagena i Spanien. Yngste sonen Adolf Ferdinand Hillman (1817-1891) var den som tog över faderns framgångsrika handelshus och rederi.

Adolf Ferdinand Hillman gifte sig med Christina Maria Brolin (1822-?), dotter till Lars Brolin som var ägare av ett handelshus i Söderhamn. De fick många barn, men bara fem som överlevde till vuxen ålder, däribland två söner, Adolf Hillman (1844-1933) och Lars Richard Hillman (1851-?). Även Wilhelmina Anna Maria Hillman (1853-?), Hilma Josefina Hillman (1855-?) och Adelaide Aurora Hillman (1860-?) överlevde till vuxen ålder.

1851 gick familjeföretaget i konkurs som en följd av lån till grosshandlaren Carl Magnus Norman. Vid konkursen visade det sig att Adolf F. Hillman i sin tur lånat pengar från svågern Johan Gustav Brolin. Svärfadens firma Johan Brolin & Son i Söderhamn övertog vid och efter konkursen en del av Hillmans tillgångar i forma av skeppsandelar med mera. Efter konkursen flyttade familjen Adolf Ferdinand Hillman till Söderhamn.

I Söderhamn startade Adolf Ferdinand Hillman en ny affärsverksamhet som främst ägnade sig åt trävaruhandel. Bland annat ägde han Lungsjö såg i Bollnäs samt den 1866 andlagde sågen Mariehill närheten av Stugsund, Söderhamn. 1895 köptes också Grundviks såg som låg mitt emot Mariehill och redan 1884 deltog han i grundandet av Söderhamns Transport AB i vilket företag Richard Hillman blev VD. Även släktingarna i familjen Brolin var till en början engagerade i företaget.  Efter oenighet i familjen köptes två av systrarna ut ur företaget några år efter Adolf Ferdinand Hillmans död. Kvar som ägare stod sönerna och systern Hilma med maken Theodor Edling. 1899 lämnade Adolf Hillman företaget som strax efter det ombildades till aktiebolag. 1925 lämnade Richard Hillman sågverksföretaget och på 1930-talet lades företaget och sågen i Mariehill ner.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Bång – redare och grosshandlare
Advertisements