Svenska jordbruk – Otterslätten

Del 20 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Otterslätten Lantbruk AB är ett av Sverige stora lantbruk. Det ligger i Hova i Västergötland och ägs av familjen Krijger. Bolaget har under flera år varit en stor mottagare av stöd från EU.

Företaget ägnar sig åt spannmålsodling, djuruppfödning för köttproduktion och sannolikt också mjölkproduktion eftersom man tycks ha Svensk låglandsboskap (SLB). SLB är i praktiken en svensk variant av Holstein-Frisisk boskap.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Tags: , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Stora svenska jordbruk – SjööSvenska jordbruk – Wanås och Wästerslöv >>
Advertisements