Svenska jordbruk – Sörbnäs

Del 22 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Sven Fischer äger Sörby säteri AB och Richard Pettersson äger Näsby Gård AB. Tillsammans äger dessa två företag Sörbnäs AB som bildades 2007. 2008 köpte detta företag huvuddelen av Nynäs Säteri (som har en lång historia) inklusive byggnader och 230 mjölkkor. Den köpta markarealen var 285 ha (varav 235 ha åker). Samtidigt som Sörbnäs AB övertog Nynäs säteri övertogs även mjölkproduktionen på Näsby (ca 165mjölkkor) och Sörby (ca 130 mjölkkor). Egendomarna ligger i Närke.

Sörbnäs AB bedriver idag ekologisk mjölkproduktion med cirka 780 kor och odlar 920 ha  åkermark, varav 470 ha arrenderas från delägarna, 205 ha från externa ägare och resten är egen mark. Dessutom har man 160 ha betesmark. Av åkermarken används ca 500 ha till vall och majs, ca 200 ha till spannmål, ca 20 ha till åkerbönor och ca 200 ha som betesvall. Totalt förfogar Sörbnäs AB över 1 080 ha. Företaget har under många år varit en stor mottagare av jordbruksstöd från EU.

Näsby Gård AB bedriver uppfödning av ungdjur och har omkring 250 djur. Sörby Säteri är på  750 ha och uppger på sin hemsida att man har 300 djur varav 129 kor.  Av markarealen är 310 hektar åkermark med traditionell växtodling, 190 hektar skog och 67 hektar betesmarker. 150 ha är fågelsjöområde, Kvismaren. Sörby Säteri bedriver även konferens och hotellverksamhet.  Enligt andra uppgifter finns inga djur på Sörby så frågan är om det handlar om en del av Sörbnäs djurbesättning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Tags: , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Svenska jordbruk – Wanås och WästerslövSvenska jordbruk – Bjärsgård och Krapperup >>
Advertisements

One Reply to “Svenska jordbruk – Sörbnäs”

Kommentarer inaktiverade.