Svenska jordbruk – Bjärsgård och Krapperup

Del 23 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Bjärsgård har ägts av familjen Gyllenstierna i flera hundra år. Mjölkproduktion har bedrivits nästan lika länge. Nuvarande ägare är Sten Gyllenstierna och verksamheten bedrivs i bolaget Bjärsgård Lantbruks AB. Gården har strax över 400 kor och 500 ungdjur. Därmed är gården en av Sveriges större mjölkgårdar.

Totalt odlas 900 ha åker med vall, majs, höstvete, rågvete, maltkorn, havre, höstraps och konservärtor och det finns 300 ha betesmark. Till detta kommer 1 355 ha skogsmark som förvaltas av Södra AB. Dessutom bedrivs jakt och fiskepå godsets marker. Fisket är utarrnderat till Helsingborgs Sportfiskeklubb och jakten utarrenderad till fem olika jaktlag. Utöver detta hyr gården dessutom ut olika fastigheter.

1980 omfattade Bjärsgård 5 000 ha mark varav 3 000 ha skog samt resten åker och betesmark. Gården övertogs det året av Sten Gylllenstierna och hans bror Knut Gyllenstierna. Den senare äger idag 1 600 ha skog samt 200 ha åker via sitt bolag Vettinge Lantbruks AB och hans gård heter Lyckås. Åkermarken arrenderas av Bjärsgård Lantbruks AB.  Vettinge Lantbruks AB bedriver skogsbruk och fastighetsuthyrning.

Från början av 1800-talet till 1976 var även godset Krapperup i familjen Gyllenstiernas ägo. Fram till 1876 som fideikommis i likhet med Bjärsgård. Redan 1967 bildades dock Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen för att sköta godset Krapperup med slottsbyggander och allt. Numera är det också stiftelsen som äger godset som totalt består av 2 750 ha mark inklusive utarrenderad mark, skog, Betesmark och åker. Krapperup brukar själv 910 ha mark och stiftelsen bedriver jordbruket i egen regi. Tidigare var gården i likhet med Bjärsgård en mjölkgård, men är numera en växtodlingsgård helt utan djur. Man odlar spannmål, majs, oljeväxter och sockerbetor samt bedriver kontraktsodling av grönsaker.

På Krapperup finns dessutom museum och där bedrivs en mängd olika kulturaktiviteter. Styrelsen består sannolikt i huvudsak av personer från familjen Gyllenstierna.

En gård om kontrolleras av släktingar till familjen Gyllenstierna är Spannarp. Spannarp köptes av Axel Gyllenstierna år 1902. 1915 köptes gården av friherre Johan Gyllenstierna och 1931 lärvdes den av sonen Johan Gyllenstierna. Efter hans död 1963 kom egendomen att stanna kvar i släktens ägo via dottern Ebba Gyllenstierna-Larsson. Efter Ebba Gyllenstierna-Larsson tillträdde nuvarande ägare, makarna Erik och Malin Larsson. Arealen omfattar 525 hektar. Förutom jordbruk med kycklinguppfödning och spannmålsodling finns även skogsbruk och  jaktverksamhet på Spannarp.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Svenska jordbruk – SörbnäsSvenska jordbruk – Whaxta >>
Advertisements

One Reply to “Svenska jordbruk – Bjärsgård och Krapperup”

Kommentarer inaktiverade.