Blandat om gener

Det givna och det föränderligaBoktips
Det givna och det föränderliga
Nils Uddenberg (red)
Nya Doxa
ISBN: 9789157803405

Blandat om gener

Att debattera genteknik är jätteviktigt i dessa dagar då giriga storföretag och deras klåfingriga forskare leker Vår Herre i sina provrör. Men ett övermaga elitistiskt inlägg som menar att vanligt folks oroliga invändningar inte bör tas på alltför mycket allvar eftersom de är okunniga – det är verkligen inget vi behöver.

Det bjuds vi dock på i spretiga ”Det givna och det föränderliga – en antologi om biologi, människobild och samhälle”. Som även tar upp den operativa gynekologins svenska historia ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.  Mycket handlar dock om genteknik och den nya biologin ur ett politiskt och religiöst perspektiv – läsvärt värre.

Bilden av svenskarna som ett ovanligt ”naturandligt” folk bekräftas av en stor opinionsundersökning man låtit genomföra i bokprojektets regi. Vår kärlek och respekt till naturen är en viktig komponent i svenskens mycket skeptiska inställning till genteknik. Denna kritiska inställning till genmanipulation ifrågasätts dock i ett teologiskt inlägg i boken (vems ärenden går man?).

Det är ur demokratisk synvinkel allvarligt att den vanliga medborgaren i genteknikfrågan känner sig maktlös och överkörd av det internationella kapitalet och den ”utveckling” de tvingar fram ovanför våra huvuden – något opinionsundersökningen visar. Med tanke på hur biologer och biologiska resonemang sedan 1800-talet ställt sig i rasismens, imperialismens och nazismens tjänst är svenskarnas oro för att gentekniken ska manipuleras till att skapa ”idealmänniskor” högst befogad.

Detta speciellt som biologin och evolutionsläran idag gör en spektakulär comeback. På 60/70-talen skulle vulgärmarxister förklara allt med klasskamp. På 80/90-talen skulle vulgärliberaler förklara allt med ekonomi. På 00/10-talen finns det risk att den nya intressanta superdisciplinen evolutionspsykologin vulgärt missbrukas till att reducera allt till biologi (Så trista alla dessa åsiktsmässiga pendelslag påhejade av mediala trendnissar och tidsandans puttefnaskar).

Ett moget och balanserat slutinlägg görs i boken just för att välkomna evolutionsbiologin & evolutionspsykologin som ETT viktigt bidrag till sanningen om oss själva och världen. Anders Jeffner skriver: ”För den religiösa människan samverkar den vetenskapliga kunskapen om den underbara materien med transcendenserfarenheten till en central orienteringspunkt – ett livsmysterium som kallas Gud”.

Hans Norebrink

* Ett boktips i sammanhanget: ”Finding Darwin´s God – A Scientist´s Search for a Common Ground Between God and Evolution” av Kenneth R. Miller på Cliff Street Books/Harper Collins Publishers i USA. Han tar bland annat upp fri vilja och hur en slumpmässig evolution kan sammanfogas med en Gudsledd skapelseakt.

Läs mer: LM, Google, FoF,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Bokus

Adlibris 

Advertisements