Svenska jordbruk – Whaxta

Del 24 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

AB Whaxta är ett jordbruksföretag som ägs av Claus von Lantingshausen-Wachtmeister. Denne sitter också i styrelsen för Halmstadgården Vindpark AB och Vassmolösa Vind AB.  Claus von Lantingshausen-Wachtmeister äger godsen Halmstadgården, Axelvold och Tarstad på sammanlagt 900 ha. Jordbruket bedrivs av AB Whaxta som också tar emot stora bidrag från EU. Man odlar spannmål, baljväxter och oljeväxter samt bedriver skogsbruk.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Tags: , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Svenska jordbruk – Bjärsgård och KrapperupSveriges stora mjölkgårdar >>
Advertisements