Sveriges stora köttboskapsgårdar

Del 26 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

De största gårdarna när det gäller uppfödning av nötkreatur för köttproduktion är belägna i södra och västra Sverige. Allra störst är KC Ranch med 1 400 djur. Dessa betar utomhus året runt på Revingehed i Skåne.

Andra större köttboskapsuppfödare är Skönero utanför Valdemarsvik med 1 200 djur,  Bjällansås i Bohuslän med 700 djur, Brunnby Boställe vid Kullen (700 djur), Lillegården Trädet (400), Börstorp (400) Gällserud gård i Molkom (350 djur), Glose gård utanför Kungälv (cirka 300), Mats Areskog i Köpingebro (300), Granareds gård (cirka 300)  Elfhemsgård i Götaälvdalen (250), Brödhult/Hunshult (250), Stora Gunnestorp i Timmele (cirka 250), Börringekloster och  Christinehof & Högestad med 250 djur. Råbelöf har numera lagt ner sin mjökproduktion och ska istället föda upp köttboskap. Man räknar med att ha ungefär 900 djur. Det finns säkert många fler gårdar med stor uppfödning av köttdjur men som jag missat. Antalet adliga storgods med köttdjursuppfödning är ganska begränsat och köttdjur föds istället upp av storbönder på andra håll i landet än där storgodsen finns.

Påfallande många stora boskapsuppfödare i Sverige bedriver ekologisk uppfödning av nötboskap. De är ofta med i olika föreningar för ekologiskt kött eller närproducerat, som Kaprifolkött (KRAV), Gröna Gårdar (KRAV), Sjuhäradskött, Lokalkött, Svenskt Gräskött, Rekarnekött, Upplandsbonden, Skärgårdskött, Bonnakött, Gröna Hagar, Norrbete, Fjällbete osv. Många gårdar är dock inte emd i nån förening, dett oavsett om de producerar ekologiskt, KRAV-märkt eller på annat sätt.

Svenskproducerat nötkött från djur på naturbete är både klimatvänligt och miljövänligt.  För en klimatvänligt matkonsumtion i framtiden är det sannolikt nödvändigt att äta lokalt producerat kött. Kött bör dock ätas i mindre utsträckning än idag när vi äter stora mängder klimatfientligt importerat kött. Betande djur skapar öppna landskap och ekologisk mångfald.

Köttdjur är till ganska stor del av andra arser än mjölkdjuren även om mycket kött i Sverige också är SLB och SRB, de två vanligaste mjölkraserna. Speciella nötboskapsraser för köttproduktion som är relativ vanliga i Sverige är Aberdeen Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland cattle, Limousin och Simmental (mjölk och kött).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Sveriges stora mjölkgårdarSvenska jordbruk – Skäggs och von Corswant >>
Advertisements