Boliden borde självklart ta ansvar för sitt giftiga avfall

För 30 år sen skeppade Bolidens AB iväg giftigt avfallsslam från sina prouktionsanläggningar i Sverige. Det skeppades iväg till norra Chile där bolaget Promel dumpade slammet i en hög utanför sin fabrik i staden Arica. Meningen var att de skulle utvinna metaller ur slammet som innehåller bly och kvicksilver. Dessutom 17% arsenik efter som malmen från gruvan i Boliden innehöll stora mängder arsenikkis. Boliden var världens största producent av arsenik och det fanns inte avsättning för det så mycket lades på hög eller förblev i avfallet. Idag är gruvan i Boliden nerlagd.

Promel utvann aldrig några metaller och gick snart i konkurs. Högen lämnades kvar på fabriksområdet med reusltate att barn lekt i den, den har använts som byggmaterial och damm har blåst omkring i delar av Arica så att mängder med människor kommit i direkt kontakt med gifterna.

Exporten av det mycket giftiga avfallet till Chile tycks inte ha varit godkänd av svenska myndigheter och det är uppenbart att Boliden visste att det skulle skapa problem på grund av sin giftighet. Det var ju delvis därför man sökte en billig lösning så att man skulle slippa betala för en miljösäker hantering i Sverige. Den billiga lösningen har gått ut över befolkningen i de fattiga områden i Arica som byggts runt slamhögen och Promels nedlagda fabrik. Giftigt slam har till och med använts när hus byggts. Resultatet är att många människor förgiftats och skadats allvarligt.

För mig är det uppenbart att Boliden borde betala skadestånd till de drabbade och dessutom hjälpa till med nya hus och sanering av det förgiftade området. Idag har dock det giftiga avfallet flyttats bort från bebyggelsen till ett inhägnat område där det kapslats in. Kostnaderna för det borde Boliden också stå för. Nån rättegång borde faktiskt inte behövas. Boliden borde hosta upp pengarna direkt.

Huvudägare i Boliden är olika svenska fondbolag kontrollerade av svenska banker och försäkringsbolag som AMF, SEB, Swedbank, Nordea, AFA med flera. De har placerat bankkunder pengar i Boliden, våra pengar och de är de ytterst ansvariga för vad Boliden gör. De borde se till att Boliden betalar för de skador och sjukdomar som de orsakat genom att dumpa mycket giftigt avfall i Chile.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  1. Pingback: Borde Boliden betala? | PlusEtt Bloggen

  2. Det är ett typiskt exempel av att dumpa ansvaret på de som inte har något att säga till om. Det som irriterar mest är att självklart ligger majoriteten av ansvaret hos Promel, men kan man fortfarande hävda detta när man vid överenskommelsen visste att de hade otillräcklig utrustning? Tycker du att Boliden borde betala? Jag har gjort en omröstning på plusett: http://www.plusett.nu/omrostning-3525/tycker-du-att-boliden-borde-betala-skadestand-till

  3. Pingback: Boliden oskyldiga till giftslamskandal? | Svensson