Islamofobisk hysteri

Myten om den muslimska flodvågenBoknytt
Myten om den muslimska flodvågen
Doug Saunders
Karneval förlag
ISBN: 9789187207082

Islamofobisk hysteri 

Ett västerland försvagat, förvirrat och förslappat av socialism, välfärd, ateism, sekularism, mångkulturalism, kulturrelativism och mesliberal tolerans utmanas av främmande religiösa fundamentalister och terrorister, med självsäkra reaktionära, kvinnofientliga och djupt antidemokratiska medeltidsåsikter.

De invaderar våra kvarter, våra städer och våra länder, vägrar integrera sig, skapar egna ghetton, föder barn på löpande band – och hotar att demografiskt bli majoritet om invandringen tillåts fortsätta. Vi riskerar att bli främlingar i vårt eget land.

Bakom allt detta ligger en gigantisk hemlig global konspiration för att uppnå ett diktatoriskt teokratiskt världsherravälde. Den nya växande religionens medlemmar saknar nationell lojalitet med sina nya hemländer. Och de får hjälp av landsförrädiska rasförrädiska liberaler och socialister i väst i sin gradvisa och smygande ockupation inifrån av våra länder.

Vi har hört allt detta till leda i den islamfientliga, högerpopulistiska, rasistiska och delvis folkliga islamofobin och invandrarfientligheten. Men författaren visar på att exakt samma argument tidigare användes mot judar och katoliker (det senare mest i USA fram till katoliken Kennedy blev president). Och dessa grupper har ju till slut framgångsrikt integrerats i Västerlandet.

På samma sätt menar författaren av ”Myten om den muslimska flodvågen – Är västerlandet hotat av invandrarna?” kommer muslimerna att bli en naturlig del av Nordamerika och Europa. Statistik och fakta visar att barnafödandet minskar efter flytten till väst – och den minskar också i de muslimska länderna.

Även kulturellt assimileras muslimerna efter ett par generationer. Och islamism är snarare ett symptom på att den ”självklara” traditionella tron försvagats, argumenterar Doug Saunders.

Naturligtvis finns det integrationsproblem, menar han. Liksom religiös extremism och våld. Men det senare är knutet till en liten missnöjd minoritet, som snarare drivs av radikal politik än konservativ religion. De som dras till islamismen tillhör ofta en utbildad västerniserad medelklass, som i tron finner ett existentiellt stöd, och ett verktyg för omvälvande politisk förändring.

Nu är det ju tyvärr så att de som mest skulle behöva läsa denna bok inte kommer att göra det. De kommer heller inte att lyssna på oss som läst boken, eftersom de inte drivs av fakta och logik, utan av känslor och frustration.

För det krävs ju bara ett minimum av tankeverksamhet för att inse det orimliga i tro att den nuvarande muslimska världen, med alla sina blodiga interna konflikter, skulle kunna agera som en enad civilisation i ett samlat, välplanerat angrepp på väst. Och dessutom hålla sina planer på att erövra hela världen hemliga. Det är knäppskalleteorier.

Men. Varför reagerar vi om och om igen på liknande sätt mot våra nya landsmän; katoliker, judar, muslimer och andra? Jo, bakom ligger vår medfödda tendens till vi-dom-tänkande, vårt behov av (gruppvis) kategorisering, samt vår identifikation med en egen grupp att känna gemenskap och solidaritet med.

Så länge nya och gamla svenskar inte sam-integreras och sammansmälter med varandra till ett nytt VI, så kommer dessa splittrande etnonationella fenomen att finnas kvar, tror jag.

Till detta kommer den modernistiska nyliberalismen med dess dubbeleggade svärd av individualism och globalisering, samt svårigheten att bekämpa den när realsocialismen gjort bankrutt som politiskt alternativ (liksom i hög grad socialdemokratin).

Då öppnas dörren för missnöjespopulister som mobiliserar etniska grupper och folkslag mot varandra, snarare än klass mot klass. Fel gruppmotstånd mobiliseras i kampen för ett bättre liv tillsammans.

Hans Norebrink

# Om det är någon av världens civilisationer (större kulturområden) som kan sägas i någon mån agera som en enhetlig expansiv kraft på andra civilisationers bekostnad, så är det den västerländska kultursfären de senaste 500 åren.

# Människan har en medfödd evolutionär motvilja mot snyltare som parasiterar på den egna gruppen. Högerpopulismen missbrukar denna goda egenskap genom att vända den mot ”barnafödande socialbidragslevande” invandrare. Det vore intressant om man i hjärnforskningen kunde undersöka om snyltförakt och främlingshat utgår från samma delar av hjärnan.

Läs mer: GP, Arbetet, Kulturen, SVD1, 2AB, ST,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bokus

Adlibris 

Advertisements

9 Replies to “Islamofobisk hysteri”

 1. Nu kan jag inte så mycket om eurabiateorin men jag reagerar på det du säger om att muslimer kommer att ”assimileras” (är inte det ett fult ord förresten ;)) kulturellt. Kanske blir detta lite off topic, men kände att jag måste skriva 🙂

  När någon grupp assimileras/integreras så brukar det inte innebära problem, det har inte gjort det historiskt, men idag ser vi problem med främlingsfientlighet och rasism. Vad beror det på tro? Är det så enkelt att människor som ”uppfostrats” i väst är rasister i generna? I de ”kulturella generna” då om man inte bekänner sig till tanken att man föds till rasist beroende på vilken hudfärg man har 😉

  Att delar av grupper assimileras kan man inte med logik motsäga. Det ingår liksom i sannolikhetslagarna. Ingen grupp kan hålla emot förändring. En del grupper assimileras lättare och snabbare, andra inte så lätt. Jag hävdar, då jag är en rasist (en sk kulturrasist har jag förstått) att kulturellt avlägsna grupper i relation till antalet inte assimileras på samma sätt som assimilation har fungerat genom mänsklighetens historia.

  Naturlig assimilation har fungerat så att båda kulturerna har smultit samman med tiden. Båda kulturerna har dragit nytta av varandra och utvecklats. Så sker inte idag med den form av invandring som pågår. Största orsaken är naturligtvis antalet. Historisk invandring har fungerat tack vare att ration mellan mottagarkulturen och den nya har varit på en sådan nivå som samhället kunnat svälja utan att konflikter uppstår.

  Om vi tittar på Tyskland som har haft en stor invandring från Turkiet i decennier. Skulle du vilja påstå att den som grupp har assimilerats? Lever de integrerade med resten av befolkningen? Lever de sammanblandade med ”vita” tyskar så som t.ex. andra ”vita” gör? Jag påstår att de inte gör det. Den invandringen har inte gett samma resultat som historisk naturlig invandring gjort.

  Tankefelet alla ickekulturrasister gör är att de tror att invandring sett ut som den gör idag genom historien, det jag kallar ”massinvandring” Och med det menar jag inte antalet i sig, utan antalet kontra befintlig befolkning och med faktorn -Tid. Ju fler som kommer under en onaturligt kort tid, ju ”mäktigare” de blir så är det logiskt att de vill behålla sitt levnadssätt, sin kultur, och inte låta det nya influera. Motsvarande reaktion sker naturligtvis hos värdkulturen som känner sig hotad när kulturutbytet inte sker under normala förhållanden. Med ”normala” menar jag förhållanden där någon grupp inte känner sig hotad.

  Exakt samma problem skulle uppstå i vilket land som helst med den sortens invandring som väst är utsatt för. Flytta en miljon svenskar (eller kineser) under extrem kort tid som ett par tre decennier till Turkiet, Marocko eller Tibet och logiken säger att samma problem skulle uppstå där.

  I ljuset av logiken så är det inte så anmärkningsvärt att teorier som Eurabia uppkommer. Jag skulle vilja se mer problematisering av sk ”medmänsklig” invandringspolitik än vad som sker idag. En problematisering där man tar bort känslorna och ser logiskt och objektivt på problemet.

  1. Nettoinvandringen idag är inte större än på 1970-talet i förhållande till befolkningen. Därmed faller större delan av ditt resonemang. Dessutom betsår till huvuddelen av arbetskraftsinvandring från näraliggande länder, geografiskt och/eller kulturellt.

   http://blog.zaramis.se/2012/12/22/svensk-rasism-den-obefintliga-massinvandringen/
   http://blog.zaramis.se/2013/01/23/den-vanligaste-invandraren-den-typiske-invandraren/
   http://blog.zaramis.se/2012/12/25/den-obefintliga-massinvandringen-varfor-folk-kommer-till-sverige/

   1. Jag anser inte att den faller. Jag kom själv hit på 70 talet under den stora invandringsvågen och ser skillnaderna. Jag pratar nu inte om invandring i sig, utan om den formen av invadring som lett till det samhällsklimat vi har idag. Samhället har inte blivit som det har blivit pga. att folk från närliggande kulturer invandat. Det är förövrigt inte många av oss ”rasister” som påstår att invandring är förkastligt. Logiken säger ju att det blir en sorts mental inavel, som i Nordkorea ungefär, om invandring inte existerar. Det är bara en myt som sprids av såna som kallar sig antirasister.

    1. Den enda period som invandringen inte dominerats av folk från närliggande länder är 1990-talet. Idag är närliggande länder totalt dominerande. Ditt resonemang är alltså irrelevant om man tittar på hur fakta ser ut. De inlägg jag länkat till visar detta tydligt med hjälp av officiell statistik över medborgarskap och vilka länder folk invandrar från. Läs dem. Din självupplevda verklighet är just det och har inget som helst bevisvärde.

     1. Om Jag har fått det att framstå som att främmande kulturer är ”dominerande” i invandringen så ber jag om ursäkt, det var klantigt av mig eftersom jag inte pratar om ”dominans” i invandringsstatistiken.

  2. Ett svar från Hans Norebrink:

   Invandring och nya tankeimpulser berikar ett samhälle. Men jag ser sam-integration och sam-assimilation, alltså sammansmältning av flera grupper till en enad grupp som något mycket positivt och främjande för den nationella sammanhållningen, solidariteten och demokratin. Då med religionen som individuell privatsak, eftersom den är en mänsklig rättighet, och all hopblandning av religion och etnicitet är farlig. Därför är det bra att kopplingen mellan svenskhet och kristendom (utom historiskt-kulturellt) försvann med statskyrkans privatisering.

   I övrigt har du en poäng. Den historiska invandringen före 50-talet var ”lagom” och hanterlig, den berikade oss samtidigt som vi sammansmälte med invandrarna till något nytt och bättre, en förbättrad svenskhet. Även fram till under 70-talet fungerade det någorlunda eftersom det fanns jobb och de flesta invandrarna kom från kulturellt närliggande områden.

   Problemet är från 80-talet och framåt, när invandrarna inte längre enkelt kunde erbjudas arbeten, de kom från kulturellt avlägsna länder med ofta patriarkala auktoritära tanketraditioner, de ofta var krigstraumatiserade, en stor del (utom iranierna) med låg utbildning eller till och med analfabeter när samtidigt de enkla industrijobben började försvinna från arbetsmarknaden och social kompetens blev allt viktigare i arbetslivet. Allt detta har gjort det svårare för den ”naturliga” samintegrationen att äga rum.

   Den ekonomiska krisen, arbetslösheten och bostadsbristen ökar också invandringsmotståndet, det märker jag tydligt på mitt jobb: ”Varför ska vi ta emot en massa invandrare när vi inte kan ge våra egna ungar och andra arbete och bostad, inte kan ge våra gamla och sjuka en vettig vård för alla besparingar?” När krubban är tom bits hästarna. Unga svenska och europeiska lågutbildade män som förr gick till industrin men som nu inte ”behövs” på samma sätt i ekonomin blir speciellt förbittrade och söker sig till högerpopulismen över hela Europa. Problem.

   Jag beskriver här verkligheten som jag uppfattar den, och kommer inte med en lösning. Men i grunden är invandring berikande, och vi måste ta emot POLITISKA flyktingar.

   Hans Norebrink

   1. Även Hans har en felaktig bild av hur invandringen till Sverige faktiskt ser ut. Huvuddelen av invandrarna till Sverige kommer även idag från närliggande områden. Huvuddelen är arbetskraftsinvandring. Endast 1990-talet avviker från det mönstret. Integration/assimilation försvåras självklart av att det finns bostadsbrist och arbetslöshet samt sådant som mer främmande kultur. Men att utgå från felaktiga fakta gör ingen glad.

Kommentarer inaktiverade.