Förundersökning inledd kring JB-koncernen

Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning med anledning av anmälan rörande turerna kring John Bauer-koncernen. Orsak är att det finns skäl att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats, inte mot en viss person utan mot en händelse, meddelar åklagaren Robert Engstedt.

John Bauer-koncernen var en riskkapitalägd skolkoncern som gick i konkurs för några månader sen. Detta efter att grundarna erhållit en stor förtjänst när man sålde bolaget till det danska riskkapitalbolaget Axcel:

En av dem som hoppade på guldhästen var den före detta yrkesofficeren Rune Tedfors. Hösten 2000 startade han ett första fristående gymnasium i Jönköping med det trivsamma namnet John Bauer. Sen rullade det på i hög takt. Fler skolor drogs in och på bara några år var Tedfors företag Ultra Education AB landets största skolkoncern med 8 000 elever. Tedfors själv blev 2007 utsedd till årets företagareMotiveringenvar att:

Tedfors har tillvaratagit de affärsmöjligheter som uppstått i och med att utbildningssektorn avreglerats.

Och det kan man ju hålla med om. Tedfors och minoritetsägarna i UltraEducation tog totalt ut 190 miljoner till sig själva mellan 2005 och 2008. Ändå räckte inte det. Det stora klippet gjorde ägarna enligt journalisten Tord Andersson på Östersundsposten ”genom att bilda ett nytt moderbolag som köpte de fem dotterbolagen för 450 miljoner. Enkelt uttryckt sålde de skolorna till sig själva”. På det sättet trixade man till sig ytterligare 360 miljoner.

Sen avslutade man med att i oktober 2008 sälja koncernen till det danska riskkapitalbolaget Axcel, för minst 300 miljoner. Axcel brukar normalt äga sina ”portföljföretag” i 5 – 6 år. Sen ska man sälja med vinst. Men för att åstadkomma detta måste man naturligtvis dra in på några kostnader, framförallt lärartjänster.

Lärartätheten, liksom lärarnas pedagogiska utbildningsnivå, var också lägre på John Bauerskolorna än genomsnittet i Sverige. Skolinspektionen riktade också hård kritik mot en rad missförhållanden. Hur det kunde se ut ger läraren Pär Lindberg en skrämmande bild av i denna artikel. Men pengar lyckades man tjäna. Enligt Dagens Arenas undersökning drog man under 2009, 2010 och 2011 VARJE år in i snitt 76 miljoner.

Nu 2013 går JB-koncernen i konkurs. Det välmående riskkapitalbolaget Axcel, gjorde en felbedömning av vinstmöjligheterna. Man kan ju tycka att det var en ganska korkad felbedömning. Att elevunderlaget skulle minska som ett resultat av kända demografiska förändringar borde inte varit obekant. Men kanske är det så att den extrema girigheten gör dessa maktmänniskor blinda? Nu är det en brist i konkursboet på över en miljard (1 030 miljoner). Av dessa utgörs 139 miljoner av en lönegarantiskuld. Lönerna till de anställda måste nu staten betala.

Axcel är ett av Nordens större riskkapitalbolag. Största investerare är olika pensionskassor (40% av det satsade kapitalet) som exempelvis SEB, PFA, PKA, Industriens Pension med flera. Andra investerare är olika banker och finansföretag som SEB, Nordea, Argentum, AXA Private Equity, Partners Group, Equity Partners med flera. Dessutom familjen Hobohm-Hieltes ErnströmsgruppenKirk-Christiansens Kirkbi, familjen Larsens Jysk, Holch Povlsens Bestseller, Realdania och Wagram.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements