Bristande stöd till sekulära oppositionsgrupper i Syrien

Det bristande stödet till oppositionsalliansen SNC och de väpnade grupperna i FSA där det ingår såväl vänstergrupper, sekulära borgerliga grupper, kurdiska och kristna grupper som moderata muslimska grupper innebär att de fundamentalistiska jihadistiska islamistiska grupperna i Syrien kan öka sitt inflytande.

De fundamentalistiska Al-Qaidainspirerade grupperna får pengar och vapen från Saudiarabien och andra reaktionära arabiska länder medan FSA har klar brist på vapen. Något som gör att islamistiska grupper kan erövra byar och landområden.

Dessa grupper får inte förväxlas med mer moderata islamistiska grupper som Muslimska Brödraskapet som har ett brett folkligt. Brödraskapet är också reaktionära och konservativa, men inte på samma sätt som de extrema grupperna, som ofta kallas jihadister, i Syrien. Det handlar i Syrien främst om två grupper, Jabhat Al Nusra (Al Nusra Front – JAN) och The Islamic State of Iraq and Sham (ISIS). Bägge kan spåras tillbaka till motståndet mot USA:s ockupation av Irak där de växte med hjälp av stöd från Assad-regimen i Syrien som de alltså nu delvis bekämpar. Dessa två grupper har gjort sig kända för våldsamheter och övergrepp mot civila under det pågående inbördeskriget.

Mellan jihadisterna och Muslimska Brödrasakpet finns dessutom ytterligare några reaktionära salafistiska grupper som Ansar Al Islam och Ahrar Al Sham. Motsvarigheter till dessa i andra länder är exempelvis Al Nour i Egypen och Islamiska Jihad i Palestina.

Delat Syrien

Sammansättningen av oppositionen i Syiren är komplex och beskrivs så här av en insatt person:

The Free Syrian Army is the main, and by far the largest, armed opposition group in Syria.  It’s leadership is linked to the SNC. The FSA is comprised of officers and soldiers that have defected from the regime as well as anti-regime elements of the civilian population. It is committed to the overthrow of Assad and the establishment of a  plural, civil, democratic Syria. The FSA is comprised of many battalions. The leader of the FSA, Salmin Idriss has stated he is committed to secularism, yet some battalions are Islamist (mainly Muslim Brotherhood affiliated), some are secular and some are comprised of Christians, Kurds and Alawites. There are even women only brigades.

Whilst serious human rights abuses have been carried out by elements of the FSA, these appear to be mainly isolated incidents rather than wide-spread and systematic attacks on civilians and civilian areas. Human Rights Watch has noted that “many of the antigovernment groups reported to be carrying out abuses do not appear to belong to an organized command structure or to be following Syrian National Council orders”.[11] When such incidents have come to light the SNC and FSA have condemned them and called for the arrest and prosecution of those responsible, something that has never been seen from the Assad regime.[12] The FSA is generally held in high regard by the civilian population and seen as protector and defender of the people.[13]

ISIS and JAN operate outside of the FSA chain of command and reject the leadership of the SNC. Yet, due to their advanced military capacity and military successes against the Assad regime, some FSA battalions have cooperated with them. The majority refuse to do so, and as militant Jihadi groups have grown in strength and carried out increasing attacks on civilians, particularly sectarian violence, the FSA leadership has sought to distance themselves and condemned their actions.[14] The FSA has also been engaged in fierce battles with JAN and ISIS (as was seen recently in Bustan Al Qasr) and militant Jihadi groups have expelled FSA battalions from some areas under their control and even assassinated FSA leaders.[15] It is also interesting to note, that increasingly JAN and ISIS have refused to fight against the government on front lines and instead focused on consolidating their power in areas under their control.[16] This is a clear testimony that they are not working for the goals of the revolution but rather to further their own extremist religious agenda.

There are other battalions that operate outside of the FSA chain of command and are openly critical of the SNC and FSA leadership abroad.[17] These include both secularists and Islamists. One of the largest Islamist coalitions is The Syrian Islamic Front, comprised mainly of Salafist battalions such as Ahrar Al Sham. Their aim is to establish an Islamic state governed by Sharia Law although they are Syrian nationalists and not working for a global caliphate or linked to Al Qaeda.[18] They reject western notions of democracy.

Enda möjligheten att förhindra att de jihadistiska islamistiska grupperna ökar sitt inflytande än mer är att se till att FSA är ordentligt beväpnade och kan försvara sig mot dem:

Västvärlden har en del öppna skavsår i sin relation till Syrien och skulle gärna se en ommöblering i landets regering och svagare band till Iran och Hezbollah. Men framför allt vill man ha stabilitet. Ingen avgörande regimförändring, bara en ansiktslyftning som i Jemen där man bytt diktator utan att byta regim.

Vår utgångspunkt som socialister måste vara en helt annan. Vår röda linje överskreds redan för två år sedan. För oss måste det handla om ett fast band av solidaritet med de sekulära och demokratiska krafter som i Syrien kämpar mot denna besinningslösa diktatur. Avväpnas Assad på sin arsenal av kemvapen är det naturligtvis bra och betydelsefullt. Men det får inte ta bort fokus från motståndet i övrigt. Bara sedan den 21 augusti har regimen dödat 3 000 människor, nästan bara civila, med sitt artilleri och sina stridsvagnar. I tisdags satte man på nytt in stridsflyg även i Damaskus.

Till skillnad mot Obama måste vi stödja upprorets krav på ett regimskifte. Jag skulle inte gråta om amerikanska missiler slog ut exempelvis Assads stridsflyg. Men det är inte detta rebellerna först och främst har begärt – och de mest framsynta av dem inser att de med detta själva skulle få mindre kontroll över utvecklingen. Deras alternativ är kravet på verklig vapenhjälp, så att diktaturen kan störtas och dörren åtminstone på glänt kan öppnas för en demokratisk revolution.

Intressant?
Mer: Röda Malmö, Kildén & Åsman,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements