Hur många olagliga och rasistiska register finns det hos polisen?

Två kända register där folk listats på etnisk grund finns det hos Skånepolisen. Hur många för allmänheten okända register det finns är det förstås ingen annan polisen som vet. Men sannolikt är det många. De finns med alla säkerhet inte bar hos Skånepolisen utan vi kan nog lugnt utgå från att det finns olagliga register hos i stort sett alla svenska polismyndigheter.

Det är också troligt att det inte bara finns register där man är med på grund av etnicitet. Även om sådana register säkert är vanligt förekommande och sannolikt inte bara listar romer och resande utan även andra etniska grupper om vilka det finns omfattande fördomar. Assyrier/syrianer, kurder, mhallami, albaner med flera.

Förutom register baserade på etnicitet finns det säkert register över folk med vänsteråsikter också. Politiska aktivister. Liksom över fotbollssupportrar. Dessa register omfattar sannolikt i huvudsak oskyldiga personer som inte har begått brott.

Enda sättet att få reda på hur många olagliga register som finns hos polisen är att tillsätta en oberoende undersökningskommission. Polisen kommer aldrig att utreda detta på ett bra sätt själva. På sikt måste också polisers misstänkta brott utredas bättre och trovärdigare än idag och det behövs en separat myndighet för det:

Lena Olsson och Vänsterpartiet har länge drivit frågan om att polisen inte ska få utreda sig själva när misstanke om brott väcks. De vill i stället att det ska skapas en särskild, fristående myndighet som ska sköta den typen av ärenden. En förslag som tidigare har fått stöd av bland andra Sveriges Advokatsamfund.

– Jag har träffat hur många poliser som helst genom åren och jag har inte hört någon som vill ha det på det sätt som det är nu. Ska man ha ett grundmurat förtroende hos allmänheten så ska en fristående myndighet utreda den här typen av saker, säger Lena Olsson.

[…]

Enligt siffror från Riksenheten från polismål gjordes det 5 600 anmälningar mot polisen år 2011, men bara 1,6 procent av dem ledde till åtal eller strafföreläggande. Lena Olsson har förståelse för att polisen är extra utsatt och att det säkert förekommer en hel del okynnesanmälningar mot dem, men tycker att det i grund och botten handlar om att värna allmänhetens förtroende för dem.

– Jag vet inte om en fristående myndighet skulle leda till att fler fall klaras upp eller att fler poliser döms, men ingen medborgare ska behöva tro att brottsutredningar inom polisen läggs ner på grund av att kårandan är stark, säger hon.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements

10 Replies to “Hur många olagliga och rasistiska register finns det hos polisen?”

 1. ”Två kända register där folk listats på etnisk grund finns det hos Skånepolisen.”

  Det finns inga bevis för att det skett på etnisk grund, det är bara spekulationer och därför är det intellektuellt ohederligt att idag dra slutsatsen att dessa register skulle bedrivas på etnisk grund. Detta riskerar även att skada romerna som folkgrupp samt gynna högerextrema.

  1. Det är bara romer i registret. De finns där på grund av att de är romer. SeriösT? Det är väl ganska uppenbart att registret är gjort på etniska grunder. att påstå nåt annat är att ljuga för sig själv och för all andra. Din slutsats är naturligtvis lika dum (därmed inte sagt att du på något sätt saknar intelligens, även den bäste kan ju ha fel) som ditt påstående.

   1. Om det bara är svarta i final på 200 meter häck är de då där för att de är svarta eller för att de är bra på grenen?

    Det är inte uppenbart att registret är gjort på etniska grunder. Så vida du inte pratat med poliser i Lund eller polismyndigheten i Skåne så kan du inte heller dra någon sådan slutsats för idag finns det inte någon sådan information tillgänglig.

    Den information som finns tillgänglig är att polisen arbetar underrättelsebaserat som det heter. Det innebär att man kartlägger brottslingar, organiserad brottslighet, deras liv, vilka vänner de har, vilka de ungås med, vilka som bor på samma adress, osv.
    Polisen gör detta över hela Sverige (precis som i många andra länder). Det handlar om att arbeta preventivt och ligga före brottslingarna.

    I fallet organiserad brottslighet bland romer har det visat sig att de nästan uteslutande använder sig av släkt och andra romer när de begår brott. Då blir förhållandena som sådana att ett register lätt består av nästan uteslutande romer.

    Tar man samma register för något annat etniskt kopplat kriminellt nätverk får man en liknande struktur. Men de är inte i registret för att de tillhör en viss etnisk grupp, de är där för att det är en avspegling av det kriminella nätverkets struktur och omgivning.

    Angående organiserad brottslighet bland romer så kan jag rekommendera den prisbelönta BBC-dokumentären Gypsy Child Thieves. Den ger en inblick i hur denna organiserade brottslighet fungerar i andra delar av Europa, hur barn exploateras, hur rasism riktas mot romer, hur Italien har ett liknande register eftersom brotten sker inom släkten, mm:

    Angående polisens arbete tycker jag du kan lyssna på detta radioprogram:
    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5656205
    Samt läsa denna text: https://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/apropa/2010-10-01-preventivt-arbete-ar-effektivt-arbete.html

    /*off topic, borttaget*/ #AS

    Angående risken så är det tyvärr så att när man hävdar att registreringen skett på etnisk grund så bidrar man till att skapa en koppling mellan rom och kriminell. Det gör att romer som egentligen inte berörs av detta faktiskt kan känna skuld eller rent av bli drabbade av rasism. Det är folk som dragit slutsatsen att eftersom polisen kartlagt en hel folkgrupp så bör den folkgruppen vara kriminell. Det stämmer givetvis inte och sådana förenklade världsbilder kan gynna högerextrema.

    1. Du är nog inte så smart ändå. Jämförelsen du gör är korkad och totalt irrelevant.

     Jag har pratat med poliser (visserligen inte med Klas Johansson, som jag dock känner så det vore en möjlighet att ta ett snack med honom). De anser att registret är gjort med utgångspunkt från att registrera romer med syfte att kartlägga romers förmodade brottslighet. För mig är det rasism. Men det är inte så väsentligt.

     Det finns bara romer (eller personer gifta med romer) i registret (DN har hela registret). Inga andra. Oavsett orsaken till att man registrerat romer är det olagligt etniskt baserat register. Det är fakta. Inga av dina invändningar har nån som helst relevans.

     1. Vilken jämförelse är irrelevant?

      Hur vida dina påståenden om polisen är korrekta kan jag inte uttala mig om eftersom jag för stunden inte har några fakta som talar emot det, däremot lär det komma fram snart.

      I övrigt så kan du inte bara säga att mina invändringar inte har någon relevans, du lär ju presentera ett motargument. Följande påstående är inte ens logiskt:

      ”Oavsett orsaken till att man registrerat romer är det olagligt etniskt baserat register.”

      Om orsaken till registret är organiserad brottslighet så är det ju inte etniskt baserat.

      Okey, på vilket ställe var du med och utformade SPT?

      Syftet med mina länkar var inte att agera besserwisser utan att förmedla lite kunskap.

      Vad säger du förresten om det Peter Springare säger på radioprogrammet?

      Ditt blogginlägg om romer är ju bara anekdotisk bevisföring, det går inte att dra den slutats du gör i det inlägget. Det krävs kvantitativ forskning för att dra en sådan slutsats.

     2. Löparna. Irrelevant jämförelse. Äpplen och päron.

      Det finns inte 4 000 personer som ingår i nån organiserad brottslighet i Sverige. Speciellt inte döda eller barn. Därför är orsaken inte den du säger. Orsaken till att registret finns är inte att det handlar om organiserad brottslighet (Det har inte heller polisen påstått, utan det är nåt du hittat på). Registret är rasistiskt. Så är det bara. Det är inte mer med det.

      SPT. Jag medverkade till det ursprungliga förslaget till SPT som togs fram av RPS, närmare bestämt Hans Lippens. Du kan kontakta honom (han arbetar numera i Göteborg) eller vilken dialogpolis som helst i Sverige. Om nu arbetar vid polisen i Skåne kan du kontakta exempelvis kontakta Henrik Qvist.

      Radioprogrammet är off-topic. Därför får du inget svar på det.

      Jag vet inte vad det är för fel på dig. Nåt måste det vara. Jag är ingen vetenskapsman utan en tyckare. Dessutom: Om folk påstår att romer är brottsligare än andra måste de bevisa det. Det går inte att göra. Då måste de övertygande bevisa att brottsligheten beror på etnicitet, inte fattigdom, inte klass, inte kön, inte ålder. Jag behöver knappast bevisa motsatsen. I enlighet med samma princip som gäller i svenska rättssalar.

     3. Löparna var givetvis en metafor. Det är inte en irrelevant jämförelse då det är samma logiska grund. Svarta istället för romer (båda sakerna hade varit rasistiska) samt snabba löpare istället för kriminellt umgänge.

      Nyss sa du att du hade koll på hur polisen arbetar, nu säger du saker som visar på oförståelse.

      Dessa 4000 individer är givetvis inte brottslingar, det kan vara några hundra av dem som är brottslingar eller misstänkta brottslingar. Resten är vänner, anhöriga eller bekanta. Det räcker med att du pratat med en av brottslingarna eller de misstänkta brottslingarna för att du ska kunna hamna i registret. Det kan även räcka med att du är släkt med någon eller att du delar namn med någon som nämnts av en misstänkt.

      Det handlar om att polisen ska ha full kartläggning över de kriminellas liv, alla som rör sig in och ut i deras omgivning ska registreras. Sen är det väl möjligt att det gått för långt. Då kriminella romer anlitar släkt och andra romer så kan det hända att man för in folk baserat på släktskap, det är väl möjligt. Men då är det släktskapet och inte etniciteten som gjort det.

      Du skriver:

      ”Registret är rasistiskt. Så är det bara.”

      Starka åsikter är knappast något som ger trovärdighet, tvärtom.

      Niklas Orrenius artikel visar ju bara att han har noll koll när han skriver:

      ”Registret visar inte kriminalitet.”

      För vem som helst som förstår hur polisen arbetar så är det självklart att registret inte visar kriminalitet. Ett sånt här register visar normalt sett människor som befinner sig i eller har befunnit sig i kriminellas omgivning (förutom de kriminella själva då). Det visar även grafiskt hur relationen är mellan individerna, som ett släktträd ungefär.

      Sen är det möjligt att registret är olagligt men det behöver inte vara baserat på etnicitet för det. Dessutom är det med denna typ av register som polisen arbetar med över hela Sverige.

      Om du arbetade med framtagningen av SPT kanske du kan ge mig projektnamnet som det gick under, bara som en liten kontrollfråga.

      Hur blir radioprogrammet off-topic när det behandlar just registret med romerna och hur polisen arbetar?

      Angående romers brottslighet så är det givetvis upp till den som kommer med ett påstående att styrka det. Men att säga att romer inte är mer brottsbenägna än andra är också ett påstående som behöver styrkas. I detta fall var det alltså så att du påstod att romer inte var mer benägna att begå brott. Det är en stor skillnad från att hävda att vi inte vet om romer är mer brottsbenägna.

     4. Ärligt tror jag att det är du som har noll koll. Orrenius har tillgång till registret.

      Jag anser att registret är rasistiskt. Om det också är brottsligt vet jag inte. Jag litar dock på de jurister som anser det. Men det är ur min synpunkt mindre intressant.

     5. Jag har koll på hur polisen arbetar. Det har uppenbarligen inte Orrenius med tanke på hur han skriver. Sen glömde du bemöta många av mina argument.

      Du får anse vad du vill men har du inte fakta som stödjer din ståndpunkt så är det bara korkat att ha en sådan åsikt. Sen får du själv bedöma hur vida du har tillräckligt med fakta eller ej, jag vet inte vad du vet. Det enda jag vet är hur polisen arbetar.

Kommentarer inaktiverade.