Fifflande fastighetsbolag kläms åt

Ett antal fastighetsbolag har ägnat sig åt att minimera skatterna med hjälp av fiffel- och skatteparadiset Cypern. Svenska skattemyndigheter har inte godkänt deras skatteplanering och flera bolag får nu vackert betala skatten. Fastighetsbolaget Fabege är ett av de företag som försökt smita med skatten med hjälp av kreativa, men otillåtna lösningar. I alla fallär de otillåtna enligt beslut i kammarrätten. Fabege har dock överklagat, dvs begärt prövningstillstånd där, till Högsta domstolen.

Domen i kammarrätten gäller fastighetsförsäljningar gjorda via kommanditbolag åren 2003-2005. Affärerna härstammar från gamla Fabege, Tornet, och Wihlborgs. Den sammanlagda summan som Fabege upptaxeras med är cirka 8 miljarder kronor vilket medför totala skattekrav på 2,5 miljarder kronor. Fabege ägs av familjen Paulsson.

Ett annat fastighetsbolag som genom kreativa lösningar försökt komma undan skatt är Kungsleden. Även i det fallet verkar det handla om otillåtna metoder, Kungsleden har därför reserverat stora summor för framtida skattebetalningar om de i likhet med Fabege förlorar rättsprocesserna som pågår. Största ägare i Kungsleden är familjen Welandson.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements