Hedersvåld och islamofobi

Hanna GadbanÄr det islamofobi att anse att hedersbrott och hedersvåld är ett problem? Frågan aktualiseras av några artiklar i Feministiskt Perspektiv med anledning av att Hanna Gadban utsett till årets alumn. Något som fått kritik eftersom Hanna Gadban är en flitig och stark kritiker av hedersvåld. Hon har bland annat skrivit ett par debattartiklar i SVD där hon föreslår att brott med hedersvåldsinslag ska bestraffas hårdare på samma sätt som brott med hatbrottsmotiv.

Jag är motståndare till att brott ska straffas hårdare för att de kan anses ha hatmotiv, rasistiska, homofoba osv motiv. Jag är följaktligen också emot att brott med hedersproblematik i bakgrunden ska straffas hårdare. Främst av två anledningar. Det åsidosätter allas likhet inför lagen (den är teroretisk jag vet, men vi bör inte ha lagar som åsidosätter den ändå), del åsidosätter det rättsäkerheten efetrsom vad som utgör hatbrott eller vad som är hedersmotiv är en subjektiv tolkningsfråga. Jag delar alltså inte Hanna Gadbans uppofattning när det gäller hedersbrott.

Hanna Gadban menar också att man ska ställa högre krav på den som vill bli svensk medborgare:

Jag anser att det behövs en ny reglering i kraven för medborgarskap där man bör se till att medborgarskapssökande uppvisar en medvetenhet om det svenska samhällets normer vid sidan av en respekt för dess lagar, och där man får skriva under ett avtal där man intygar att man inte kommer att begå brott, och i synnerhet inte hedersrelaterade brott. Bryter man mot detta förlorar man sitt medborgarskap och rätten till att fortsätta få bo kvar i Sverige. Jag anser att man genom denna metod kan förebygga hedersbrott och avskräcka hedersvåldsbenägna personer.

Jag anser inte att Gadbans förslag på detta område är rättssäkra och möjliga att genomföra. Inte heller tror jag att de skulle ha någon som helst effekt. Förutom de specifika förslagen på hedersbrott påminner de om de krav som ställs på en person som vill bli US-amerikansk medborgare. Så kanske är det inte heller nåt att bli så väldigt upprörd över.

De som kritiserat att Hanna Gadban utsetts till årets alumn på Södertörns högskola har dock ingen principiell kritik mot hennes inställning kring hedersvåld och hedersproblematik. De har dock en del andra förslag på hur man ska åtgärda en del av den problematisk som följder med hedersproblematiken, barnäktenskap, kontroll av kvinnor etc:

Kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap, bättre utbildningar för alla relevanta professionella, ett tydligt uppdrag för polis och socialtjänst att förebygga och hämta hem en ungdom som gifts bort utomlands, resurser till detta uppdrag (som idag sköts av ideella) och ökade resurser till skyddade boenden är några av våra förslag.

Också här finns ett fokus på lagstiftning och polisiära åtgärder. Inte heller dessa förslag tror jag är speciellt bra. Jag tror effekten på hedersbrott skulle vara minimal. Dessutom är min generella inställning att problemlösning med lagstiftning och hårdare åtgärder från polisen som Linnea Bruno och Mehrtab Motavvas föreslår inte är ett bar alternativ utan bara ska tas till om all andra lösningar misslyckats. Barn och tvångsäktenskap är dessutom i praktiken förbjudet redan nu. Problemet är väl snarare att det är svårt att bevisa. Hårdare lagstiftning skulle därmed inte hjälpa ett dugg.

De har rätt i att invandrare är diskriminerade i dagens svenska rättssystem och att det är en del av förklaringen till att det ser ut som om invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Däremot har de fel om att det vanligaste motivet till mord på kvinnor är att de vill skiljas. Det vanligaste motivet till mord på kvinnor är i själva verket samma som det vanligast motivet till mord överhuvudtaget. Dvs inget motiv alls, utan ren fylla, alkoholmissbruk, där en man tagit till nävarna eller sträckt sig efter kniven och mördat personen i närheten. Oftast en annan man, men ibland en närstående kvinna.

Dessutom menar Bruno och Motavvas att Gadbans förslag om medborgarskapet är diskriminerande och rasistiskt. Det kan jag i viss mån hålla med om. Konsekvensen är särlagsstiftning för personer som inte är svenska medborgare. Det är något som går emot själva idén om ett öppet och fritt land, det går också emot idén om en rättsstat där alla har lika värde samt samma skyldigheter och rättigheter inför lagen. Men samtidigt är det inte uttalat rasistiskt. Där tycker jag kritikerna av Gadban har fel.

I Feministiskt Perspektiv går dock Motavvas mycket längre i sin kritik av Gadban än i artikeln i SVD. Inlägget är dock besvärligt att förstå. Motavvas tycks mena att Gadban gör gemensam sak med högerkonservativa och högerextremister som kritiserar islam i generella termer utan att ta hänsyn till att islam kan vara många olika saker. Motavvas utgår också från att Gadban menar muslimer när hon kritiserar hederskulturer. Gadban nämner dock inte muslimer en enda gång. Vilket naturligtvis är korrekt.

Hedersproblematiken har ett fäste i alla folkgrupper (även kristna och andra religioner) som härstammar från Mellanöstern och var ända fram till 1980-talet också ett mycket stort problem i många delar av södra Europa. Vendettakulturen som fortfaradne existerar på Sicilien och en del andra ställen i södra Europa är i själva verket exakt samma sak som hederskulturen i Mellanöstern. Även modernt patriarkalt förtryck är naturligtvis besläktat med hedersvåld och är det som på många olika sätt lever kvar även i vårt land. Men Motavvas gör inte denna koppling och därmed tycker jag hon missar målet totalt och generaliserar grovt.

Det finns inte heller nånting som visar att kritiken av hedersvåld har någonting med USA:s krig mot terrorn att göra. Att dra en sådan slutsats tycker jag inte låter sig göras. Kritik av hederskulturer kommer i allmänhet från vänster, generaliseringar och fördomar om islam i allmänhet från höger. Det är också bland högerextremister kritiken av hederskultur blandas och sätts ihop med en islamofobisk hållning. Inte hos vänstern, där istället kritik av hederskultur paras ihop med kritik av det patriarkala systemet. Motavvas blandar äpplen och präon. Hon har helt enkelt fel i den kritik som menar att Gadbans inställning i dessa frågor är islamofob. Hon tar ju inte ens upp islam i sina debattartiklar. Förutom genom att presenteras som muslimsk feminist.

Motavvas tycks mena att Gadban inte borde får utnämningen som årets alumn på grund av de islamofobiska åsikter Gadban presenterat. Denna inställning tycker jag är problematisk eftersom jag inte kan se att Gadban egentligen varit islamofobisk. Motavvas inställning är orimlig. Däremot är den kritik som Mehrtab Motavvas framför tillsammans med Ida Dzanovic i en annan artikel rimlig. Den överensstämmer i långa stycken med min egen kritik av Gadbans förslag om hedersproblematiken genom att de säger:

För det första förkastar Gadban den grundläggande demokratiska principen om likhet inför lagen.

[…]

För det första förkastar Gadban den grundläggande demokratiska principen om likhet inför lagen.

[…]

För det tredje förespråkar Gadban parallella lagsystem.

På alla punkterna jag citerat ovan finns det problem med Gadbans förslag och kring de två första har jag redan argumenterat. När det gäller det tredje ska jag citera Motavvas och Dzanovic då de argumenterar på ett vettigt sätt kring detta:

Hennes och före detta ordförande för Muslimska förbundet, Mahmoud Aldebes, förslag är två sidor av samma mynt: parallella lagsystem baserade på identitetspolitik! Emedan Gadban utgår från nationalism, utgår Aldebe från mångkulturalism – som normativa politiska filosofier. Hon menar på att minoriteter ska underkasta sig majoritetens normsystem, han menar på att majoriteten ska underkasta sig minoriteters rätt till särskilda normsystem. Gadban kräver särlagstiftning, Aldebe kräver särlagstiftning. Båda grundar sina resonemang på identiteter – majoritet kontra minoritet. Ingen av dem står för likhet inför lagen – de förespråkar olika lagar för olika medborgare. Varken hon eller han förespråkar lika universella mänskliga fri- och rättigheter – oberoende av individers olika bakgrunder.

Problemet är förstås att Motavvas och Bruno kan kritiseras för nästan exakt samma sak utifrån den debattartikel de skrev i SVD som representanter för Feministiskt Initiativ:

Motståndet mot Hanna Gadban handlar istället om att hon representerar en komplett annorlunda muslimsk identitet än den Sveriges Unga Muslimer (SUM) och Feministiskt initiativ förespråkar. Hon passar inte in i den mall av muslimer som ett kollektiv; som ser likadana ut och har likadana åsikter. I denna identitet ingår också att offentligt visa sin kränkthet och beskylla andra för islamofobi, så fort något som kan kopplas till islam eller muslimer kritiseras. Att bemöta det med sakliga argument ingår inte.

SUM vill representera alla unga muslimer i Sverige. Det är en förening som 2013 fick 1,4 miljoner kronor i statligt stöd av ungdomsstyrelsen. Deras kvinnosyn är så komplicerad att det behövs 32000 tecken att beskriva den. Feminism (att det skall råda likställighet mellan kvinnor och män) ingår inte i den och inget som liknar FI:s feministiska politik. SUM:s kvinnosyn bygger istället helt på det Jamal Badawi skrivit om islams kvinnosyn och Badawis största inspirationskälla är Hasan Al-Banna, grundare av Muslimska Brödraskapet.

Det är oförståeligt att Feministiskt initiativ kritiserar Hanna Gadban, men inte Sveriges Unga Muslimer. Om det nu inte är så att feminism är ett värde underordnat andra värderingar för dem. I detta fall stödjer de skapandet av en homogen muslimsk identitet, i vilken kvinnan och mannen har olika roller, lätta att särskilja. I den identiteten får inte Hanna Gadban finns. Detta identitetsskapande stödjer också den svenska staten.

Dessutom är det faktiskt inte helt klart att Gadban föreslår särlagstiftning även om jag tolkar hennes förslag om medborgarskap, men inte hennes förslag om hårdare straff för hedersbrott på det sättet. En tolkning jag delar med en del personer medan andra gör en annan tolkning och är mindre kritiska mot Gadban.

I slutändan håller jag sen inte med om att Gadbans ställningstaganden, om än delvis problematiska, diskvalificerar henne från att bli årets alumn (jävla ord förresten, de menar väl tidigare student antar jag) på Södertörns högskola. Men kanske är det inte det bästa val Södertörn kunde ha gjort. Speciellt som det också är tydligt att Gadbans kritiker ljugit om en del av hennes åsikter.

Jag anser inte att Gadban är rasist, jag anser inte att Gadban är islamofob. Men jag tycker inte hennes förslag i hedersfrågan är bra. Jag anser att de patriarkala strukturerna är mycket hårdare och värre bland människor från Mellanöstern och lite värre bland människor från Latinamerika och Sydeuropa än bland människor uppvuxna i Sverige. De värsta formerna av patriarkalt förtryck går ofta under namnet hedersförtryck och hedersvåld. Det finns kulturella skillnader och patriarkala föreställningar underblåses av reaktionära företrädare för kristendom och islam. I Sverige anser jag dock att hedersvåld och hedersproblematik är ett mycket litet problem för samhället.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

19 Replies to “Hedersvåld och islamofobi”

 1. Jag missade att skriva en ska. Gadbans förslag om medborgarskapet är nog trots allt att anse som rasistiskt. Att säga nåt rasistiskt, eller utför en handling som är rasistsikt innebär dock inte per definition att en person med nödvändighet är rasist.

  1. Nej det är sant, men man ger bränsle till de som verkligen är det och det kan vara lika illa. Rättssäkerheten är en grundpelare i demokratin och den skall inte tafsas på oavsett skäl…

  2. Emellertid är i detta fall HG islamofob och rasist. Hon sympatiserade bl.a med de fascistiska s k medborgargardena i våras. Allt hon säger och gör är islamofobiskt. Det var pga islamifobin hon lämnade V. Bevisbördan ligger här hos den som hävdar motsatsen.

   Vad finns hos HG som i n t e är rasistiskt och islamofobiskt?

   Det är sannerligen ingen slump att (den likaledes fd vänsterskribenten) Jan Sjunnesson, som sålt sina tjänster till fascistpublikationen Dispatch Int., är hennes varmaste fan.

   1. I detta fall är inte Gadban islamofob. Inget i de texter jag hänvisar till och kommenterar visar nåt sånt. Därför kan man inte dra den slutsatsen. Men hennes förslag är felaktiga oavsett det.

    Om det finns andra saker som tyder på att hon har uppfattningar som är diskriminerande mot muslimer är det en annan sak, men det är inget jag vet nånting om. Islamofob kan hon dock inte vara. Hon är muslim och lika lite som en jude kan vara antisemit kan en muslim vara islamofob. Fördomar om andra former av islam än den hon själv omfattar kan hon däremot säkert ha. Fascist kan hon dock vara, men det är inget jag vet nåt om och ingen av de aktuella texterna kan användas som belägg för det.

    Att nån som är fascist tycker att nånting en person gör är bra gör inte den senare personen till fascist. Den typen av resonemang är otroligt fördomsfulla, logiskt felaktiga och saknar all form av bevisvärde.

    1. Bobby Fischer, den gamle schackmästaren var jude och övertygad antisemit. Han var ju kraftigt förvirrad de sista 30 åren av sitt liv så det kanske är ett dåligt exempel.

 2. Hej Svensson,

  Redan i ingressens första mening skriver du att jag skulle ha anklagat Hanna Gadban för att vara islamofob för att hon är en stark kritiker av våld och förtryck i namn av heder. Är du inte insatt i alla mina insatser i frågan eller missförstår du med flit? Och har du läst Gadbans debattartiklar i Newsmill? Har du besökt hennes Facebook eller följt vilka högerextrema krafter som hyllar henne? Hur kommer det sig att dessa krafter har hittat just henne? Det är frågan du bör ställa dig.

  Med all respekt,

  Mehrtab Motavvas

  1. Att fascister/högerextremister gillar någon eller tycker den personen har rätt gör inte en denna person är fascist, rasist eller högerextremist. Den typen av resonemang är helt enkelt fördomsfulla, irrelevanta och felaktiga. Tillför ingenting.

   Jag var tidigare vän med Gadban på facebook. Hon avslutade vänskapen. Jag har inte haft nåt intresse av att följa henne. Inte heller läser jag allt du skriver, men det inlägg som du skrivit själv är faktiskt väldigt uselt och jag uppfattar det som att du anklagar Gadban som islamofob vilket hon per definition inte kan vara. En jude kan inte vara antisemit och en muslim inte islamofob. Fascist kanske, men ingen av texter jag här refererar till bevisar nåt sånt. Jag kan inte hitta på saker utifrån saker som andra påstår eller på grund av texter jag inte läst. Dessutom är det rätt ointressant. Gadbans förslag är faktiskt inget att ha, dina eller era inte heller mycket att ha. Det är i slutändan det väsentliga i detta.

   1. Tänkte precis skriva att det var bra att någon utöver de vanliga kombattanterna diskuterar den minst sagt inflammerade och ofta ohederliga debatten om hedersförtryck med nya perspektiv och infallsvinklar. @Anders, Synd bara att du har så bråttom att stänga igen dörren för vidare debatt med din onödiga kommentar på slutet.

     1. Debatten brukar ta slut eller annars blir det bara osakliga råsopar när man skriver ”dina eller era inte heller mycket att ha. Det är i slutändan det väsentliga i detta.”. Men annars tycker jag inlägget var bra även om jag inte håller med om allt…

  2. Nu har jag läst alla Gadbans inlägg på Newsmill. Det finns inte mycket jag håller med om (även om det finns vissa saker där jag anser att hon har rätt). Jag kan dock inte hitta något i inläggen som skulle tyda på att Gadban är fascist eller rasist (det kan ju finnas där ändå, jag kan ju ha missat det vid min snabba genomläsning).

 3. ”Det vanligaste motivet till mord på kvinnor är i själva verket samma som det vanligast motivet till mord överhuvudtaget. Dvs inget motiv alls”
  Detta påstående ifrågasätter jag starkt. Vad har du för belägg för det? Jag minns en gång för länge sedan då det blossade upp en debatt om det oprovocerade våldet utan motiv. Kanske det mest skrämmande våldet? Några journalister började kolla upp flera av de våldshandlingar som sades sakna motiv och kom fram till att så var inte fallet. Det finns säkert forskning kring detta?

  1. Det är ingen kontroversiell uppgift. Det handlar inte om oprovocerat våld utan om våld hemma i lägenhet mellan suparkompisar.

   1. Det vanligaste mordet är full man knivar ihjäl full man när de börjar gräla på fyllan.
   2. Det vanligaste mordet på kvinnor ärt full man har ihjäl full kvinna när de grälar på fyllan. Ofta finns det våld även tidigare i dessa förhållanden.

   Du kan läsa vilken rapport du vill från Brå om du vill ha bekräftelse.

 4. Anders Svensson,

  Om du inte är insatt i mina förslag, hur vet du då att de inte är något att ha? Tycker du t ex att kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap, ökade resurser till kvinnojourer och fortbildning ur ett intersektionellt brottsofferperspektiv för relevanta professionella inte är något att ha? Ocjh i så fall varför? Vad är dina förslag?

  Hälsningar,

  Mehrtab

  1. Ärligt sagt. Du hittar på vad jag tycker, du skriver off-topic och svaren på dina frågor finns i en rad inlägg om dessa ämnen som jag skrivit. Några hundra stycken. Men kort, jag anseer inet att det behvös nån ändring av lagarna kring barnäktenskap, jag sner att ökade resurser till kvinnojourer är bra, jag är emot intersektionalitet. Men det är off-topic. Kommer därför inte att utveckla det här. Du får leta reda på artiklar där jag skrivit om dessa saker.

   De förslag du lägger fram i den av mig länkade artikeln tycker jag inte är bra (den som är skriven av dig själv). En del av det som du och Ida Dzanovic skrivit är däremot bra. Att jag inte läst allt du skrivit, föreslagit etc förändrar inte den saken. Visa gärna på var du skrivit nåt bra. Länkar tack.

   Jag har aldrig hävdat att allt du skrivit är dåligt. Det är precis som med Gadban. Jag har inte läst allt hon skrivit och kan utifrån det jag läst inte se att hon är rasist eller fascist. Jag har inte läst allt du har skrivit och kan inte veta om du faktiskt företräder något som är bra. Eftersom detta är en diskussion som är off-topic kommer jag inte att tillåta att den fortsätter.

Kommentarer inaktiverade.