Furetank – Höglund

Del 3 av 12 i serien Donsö

Logo_furetank(1)1954 köpte Karl Höglund samt hans två söner Hans Höglund och Per-Gunnar Höglund sin första tanker. Detta var starten för Furetank Rederi AB. Rederiet äger 7 eller 8 fartyg och sköter Sigyn som transporterar kärnavfall och kärnbränsle på kontrakt med Svensk Kärnbränslehantering (SKB). Ett nytt skepp, Sigrid, som ska ersätta Sigyn är under konstruktion på ett varv i Rumänien. Furetank överser bygget. Både Sigyn och Sigrid ägs dock av SKB. Flera av fartygen, närmare bestämt sex stycken har färöisk flagg som anses vara en bekvämlighetsflagg och är registrerade i Färöarnas internationella register (FAS). Detta för att få lägre personalkostnader och lägre skatter.

Koncernen består av tre huvudföretag, förutom Furetank Rederi AB är det Furetank Chartering AS i Danmark och Sp/f Nolsö Shipping på Färöarna. Det sistnämnda företaget står som ägare till fartygen som är hemmahörande på Färöarna och är ett dotterbolag till Furetank Rederi AB. Det är också Furetank Chartering A/S i Danmark, men inte Furetank Chartering Sweden AB. Furetank Rederi AB har cirka 160 anställda inklusive dotterbolag.

I styrelsen för Furetank Rederi AB sitter Lars Ove Höglund, Bo Gunnar Höglund, Per Anders Höglund, Hans Höglund (son till grundaren) och Jan Albertsson. Lars Ove Höglund, Per Anders Höglund och Jan Albertsson sitter också styrelsen för Furetank Chartering Sweden tillsammans med Tore Angervall. Furetank Chartering Sweden som startades år 2012 handhar kommersiella aktiviteter för flera olika rederier:

Det nya bolaget ska ta hand om alla kommersiella aktiviteter för rederierna Furetank, Älvtank, Nolsö Shipping och Northern Shippings fartyg. De sammanlagt åtta produkttankfartygen på mellan 13.000 dwt och 17.500 dwt har tidigare skötts kommersiellt av Milestone Maritime AS i Danmark – ett bolag med kopplingar till Furetank och Älvtank som sträcker sig tillbaka till 1980-talet.

Milestone Maritime A/S i Danmark tycks också vara ett företag som ägs och kontrolleras av familjen Höglund. I styrelsen för företaget sitter Lars Ove Höglund, Per Anders Höglund, Jan Albertsson och Tore Angervall. Det ovan nämnda danska företaget Furetank Chartering Chartering A/S går inte att hitta i danska företagsregister så sannolikt är det samma bolag som Milestone Maritime A/S. Det är inte utan att man undrar över de ständiga ändringarna av företagsförhållanden och bolagsnamn, inklusive uppenbart falska uppgifter inom Furetankkoncernen. Sånt brukar tyda på att man försöker undvika skatt och vill försvåra insyn genom att göra ägarförhållanden och ekonomisk verksamhet besvärliga att förstå och begripa.

Furetank Chartering Sweden delar lokaler med Thun Tankers som har ett systerbolag vid namn Gothia Tankers AB i vilket Lars Ove Höglund är styrelseledamot. Gothia Tankers är ett skeppsmäkleri- och marknadsföretag som ägs av Thunrederierna (Thun Tankers), Wisby Tankers och Furetank tillsammans:

Det rör sig inte om ett skeppsmäkleri i traditionell mening.

– Gothia Tankers är en marknadsföringsplattform för tre rederier med redan etablerade varumärken, säger Joakim Lund på Thun Tankers/Gothia Tankers som jämför med flygbolagens allianssamarbeten.

[…]

Företaget får inga egna anställda utan de som arbetar med verksamheten är kvar i sina respektive rederier.

Totalt omfattar samarbetet 33 produkttankfartyg, 15 i spannet 5.000 till 10.000 ton dödvikt samt 18 i segmentet 10.000 – 40.000 ton dödvikt.

Lars Ove Höglund sitter dessutom i styrelsen för många andra sjöfartsrelaterade företag på Donsö och i Göteborg. Jan Albertsson sitter för sin del i styrelsen för ett annat Donsörederi, OljOla AB. Furetank Chartering sköter eller befraktar också fartyg åt Rederi AB Älvtank och det tyska bolaget Rigel Schiffahrts Gmbh & Co KG samt samarbetar med Donsö Bunkerservice som egentligen är ett bolag vid namn Northern Energy Services AB vars moderbolag heter Northern Activity AB.

Då Rigel Schiffahrts fartyg i allmänhet är partrederier, vars skötsel handhas av Rigel, kan man misstänka att det finns svenska delägare i dem. Sannolikt Furetank-koncernen som ju till viss del verkar vara befraktare av dem, men också eventuellt också andra Donsö-företag. Även i Tyskland finns ett management och charteringföretag som har samband med Rigel, Oceanwide Shipping & Chartering Gmbh. Rigel är också delägare i ett kanadensiskt rederi, Rigel Shipping Canada Inc. Rigels VD Holger Poets är också engagerad i företaget Petro LLoyd Reederei Gmbh liksom i Rigel Schiffahrts Verwaltungs Gmbh.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Sirius ShippingDonsötank >>
Advertisements

3 Replies to “Furetank – Höglund”

  1. Hej! En faktaupplysning: Furetank Rederi driftar förvisso m/s Sigyn, och kommer att göra samma sak med det nya fartyget m/s Sigrid, men det är Svensk Kärnbränslehantering (SKB) som äger bägge fartygen. Så att det inte blir några oklarheter.

  2. Pingback: Oljola | Svensson

Kommentarer inaktiverade.