Kempestiftelserna

Del 8 av 9 i serien Stiftelser

Lotty Bruzelius, dotter till J C Kempe och syster till Seth M Kempe, beslöt 1936 att hennes Mo och Domsjö-aktier skulle användas till att bilda två stiftelser, Stiftelsen J C Kempes Minne, som trädde i kraft med omedelbar verkan, och Stiftelsen Seth M Kempes Minne, som tillkom efter hennes död 1941. Ytterligare Mo och Domsjö-aktier tillfördes Stiftelsen J C Kempes Minne efter Anna Hwass, sondotter till J C Kempe. Tillsammans erhöll stiftelserna ca 15 % av aktiekapitalet i Mo och Domsjö AB (MoDo).

Stiftelserna blev med tiden familjen Kempes sätt att kontrollera familjeföretaget och familjens medlemmar dominerad styrelsen i företaget. 1959 blev det dock problem med successionen i stiftelsens styrelse. Den som enligt familjetraditionen borde blivit VD i Modo, Matts Carlgren, blev det inte då han ansågs för oerfaren:

Under de följande åren följde successionen dessa regler utan problem – fram till 1959 när Erik Kempe avled och skulle ersättas som VD i Mo & Domsjö AB. Fransgrenen med Frans dotter Fanny Carlgren, mor till Matts, i spetsen stred för att Matts skulle besätta VD-posten. Hon stöddes av sin bror Carl Kempe I. Sethgrenens företrädare med Ragnar Kempe som talesman förordade vice VD Bengt Lyberg. Matts Carlgren var vid den här tidpunkten oprövad och inte mogen att axla det tunga VD-ansvaret. Fransgrenen fick ge sig och Bengt Lyberg utnämndes till VD. Carl härjade på sitt burdusa sätt i Kempestiftelserna vilket förde med sig att styrelsearbetet lamslogs. Det beslutades att Carl Kempe I skulle lämna styrelsen och Tore Browaldh, VD i Handelsbanken togs in för att gjuta olja på vågorna, så också i MoDos styrelse. – Carl Kempe I tog revansch genom att lyckas lotsa systersonen Matts Carlgren till ordförandeposten i MoDo när han själv avgick några år senare. Ordinarie ledamöter efter var Ragnar Kempe (ordförande), Stig Kempe (Carls son) och Tore Browaldh. Stig Kempe avgick senare till förmån för sin personliga suppleant, dottern Viviann, som blev ordinarie ledamot med sin bror Frans som suppleant. Ragnar Kempe gick bort 1979 vid 78 års ålder. Han efterträddes på ordförandeposten av sonen Carl II, som valde sin yngste bror Anders till suppleant. När Tore Browaldh avgick 1992 övertog Anders Kempe hans plats med Harry Diedrichs som suppleant fram till dess att Anders valt sin bror Sven som suppleant. Då avgick Harry ur styrelsen men kvarstod som revisor. Vid samma tillfälle utnämndes Carl II:s hustru Margareta till Carls personliga suppleant.

Motsättningarna inom familjen var i slutändan en del av det som ledde till att stiftelserna och familjen Kempe förlorade kontrollen över familjeföretaget Modo.

I bo?rjan av 1990-talet bestod Kempestiftelsens styrelse av ordfo?rande Carl Kempe II, Viviann Kempe och Anders Kempe med suppleanterna Margareta Kempe, Frans Kempe och interimistiskt Harry Diedrichs, senare Sven Kempe. Statliga ledamo?ter var Sven Ko?hler och Hans Dau. Matts Carlgren var från 1965 styrelseordförande i Modo och från 1971 istället VD. 1981 avgick han som VD, men var som styrelseordförande änåd den som bestämde.

I början av 1980-talet expanderade Modo genom att köpa upp AB Iggesunds Bruk. Delar av företaget såldes och  kring 1985 började Modo köpa aktier också i Holmens Bruk AB. Familjen Söderberg och deras företag Ratos ägde 25% av rösterna och erbjöd Modo och Matts Carlgren att köpa rubbet för 1,5 miljarder. Carlgren sa ja till erbjudandet och fick också ett erbjudande om att köpa Bonniers (Mariebergskoncernen som då ägde DN) nästan lika stora andel i Holmen. För att kunna genomföra köpen var spåväl Matts Carlgen som Modo tvungna att skuldsätta sig kraftigt.

1990 ägde Lundbergs som tidigare var stor ägare i Holmens 25,2% av Modo, Matts Carlgren med familj 20,8%, Kempestiftelserna 18,9% och Marieberg 18,9%. Genom att Carlgren också fick problem i sitt privata investmentbolag, Förvaltnings AB Sanna, vid samma tid fann han sig tvungen att sälja sin aktier i Modo. Aktieposten såldes till SCA som strax innan också köpte Mariebergs aktiepost.

I början av 1991 kontrollerade SCA 36% av rösterna i Modo. Kempestiftelserna, ledda av Carl Kempe, var motståndare till SCA:s uppköp av företaget. Istället lierade de sig med Lundbergs och drev igenom att stiftelserna skulle köpa fler aktier i Modo för att hindra SCA från att ta över:

När styrelsen 1992 beslutade att Kempestiftelserna för att förstärka sin roll i maktspelet om MoDo skulle ta upp ett lån på 93 miljoner och köpa MoDo aktier protesterade Viviann Kempe och Anders Kempe och reserverade sig. De ansåg att den finansiella risken var för stor. Räntan på lånet översteg utdelningen vilket skadade destinatörerna. Sverige var inne i en depression och ingen kunde förutse börsutvecklingen. Stiftelsens kapital pendlade mellan 600 och 400 miljoner kronor. Vidare hade MoDo tidigare både sänkt och slopat utdelningen. Lånet togs upp i den av Lundberg ägda Östgötabanken.

Konflikten mellan släktgrenarna fortsatte alltså och nu hade Seth Kempes släktgren till slut utmanöverat Frans Kempes släktgren (Carlgren med flera):

Styrelsen i stiftelserna bestod 2004 av följande ordinarie ledamöter, ordförande Carl Kempe, hans hustrus bror Johan Kempff och P-H Norberg. De offentliga ledamöterna var Toivo Hofslagare och Ulla Löfgren. De alternerar som ordinarie och suppleant i de två stiftelserna. Den ene är bosatt i Norrbottens län och den andre i Västerbottens län. De antas känna till förhållandena i sina respektive län. Övriga suppleanter är Alice Kempe, dotter till Carl och Margareta, Hans Thofelt, släkting till Margareta Kempe, samt Michael Peppler, dotterson till Erik Kempe. Makten över Kempestiftelserna har koncentrerats till Kejsarinnan och Kejsaren (som en nära släkting uttryckte sig) i Kempesläktträdets högra hörn. Sethgrenen i rakt nedstigande led från Lottys mamma Charlotte är ensamma på tronen.

Oktober 1999 bildades Modo Paper AB genom att MoDo och SCA slog samman sina finpappers- och grossiströrelser. Modo Paper tog därmed över huvuddelen av den rörelse, som drevs av MoDo före fusionen med Holmen och Iggesund. Därefter köptes ModoPaper av det finska företaget Metsä-Serla. Modo Paper ingår därför sedan andra halvåret 2000 i Metsä-Serla, som bytt namn till M-real.

Stiftelsernas ägarandel i företaget som 2000 bytte namn till Holmen AB uppgår numera till 7% av aktiekapitalet och 16,9% av rösterna. Familjen Lundberg kontrollerar 32,9% av kapitalet respektive 61,6% av rösterna. I styrelsens för Holmen sitter idag Fredrik Lundberg, Carl Kempe, Carl Bennet, Magnus Hall, Lars G Josefsson, Louise Lindh (född Lundberg), Göran Lundin, Ulf Lundahl samt ett antal arbetstagarrepresentanter.

Carl Kempe är också ordförande i Kempestiftelserna som skänker stora summor till forskning och vetenskap i Norrland varje år. Stiftelsernas förmögenhet varierar med börskurserna och kan kanske anses vara uppemot 1,5 miljarder idag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< SöderbergstiftelsernaAdlerbertska stiftelserna >>
Advertisements