Stort kokainbeslag i Tågarp i Skåne

I flera månader har polisen i Skåne hållit tyst om ett av Sveriges största kokainbeslag. Detta enligt Helsingborgs Dagblad (HD). Beslaget gjordes i krypgrunden under ett hus i Tågarp utanför Landskrona i samband med en husrannsakan i ett helt annat ärende.

Polisen hittade en lucka under spisen i husets kök. Via luckan nåddes krypgrunden och där hittades enligt HD 120 kilo kokain. Fyra personer ska vara häktade i ärendet men totalt ska 7 personer vara misstänkt för brott.

Helsingborgsområdet tycks vara en viktig införselväg för kokain och annan narkotika. Många stora beslag har gjorts i staden med omnejd:

De senaste åren har två andra mycket stora beslag av kokain gjorts i nordvästra Skåne. 2010 dömdes två hamnarbetare i Helsingborg för inblandning i smugglingen av 106 kilo kokain som gömts i en last med broccoli. Leveransen avslöjades redan i Hamburg, där narkotikan byttes ut mot strösocker. Telefonavlyssning i ärendet tydde på att leveransen var ett test och att ett halvt ton kokain skulle komma senare. Spåren i utredningen pekade mot den organiserade brottslighetens elitskikt i Skåne, men endast hamnarbetarna dömdes.

I slutet av december 2011 hittades två väskor som innehöll 70 kilo kokain i en container med bananer som kommit till Helsingborgs hamn. Tullverket, som lett utredningen, har inte kunnat binda någon till det beslaget.

De allra största kokainbeslaget har dock gjorts i Göteborg. Ett ton kokain beslagtogs i Göteborgs hamn år 2006. Uppfattningen är att det partiet egentligen var ämnat för Polen. Sannolikt är Göteborg den största införselorten för kokain då staden har en av Europas största hamnar och Nordens i särklass största hamn. Kokain kommer i allmänhet med båt och ofta i bananbåtar då bananer och kokain odlas respektive framställs i samma del av världen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements