Svarthandel med metadon är kanske inte problemet

Fler missbrukare dog förra året på grund av metadon eller subutex än antalet som dog på grund av heroinöverdoser. Grundorsakerna till detta är troligen att heroinmissbruket under en lång rad år minskat och idag är jämförelsevis litet samt att alla som vill få behandling för sitt heroinmissbruk inte kan få det och därför köper metadon, subutex eller nåt annat heroinsubstitut svart från personer som ingår i behandlingsprogrammen.

Den bästa lösningen på detta problem är naturligtvis att alla som vill ha behandling med heroinsubstitut för för sitt heroinmissbruk måste kunna få det legalt. Det minskar dödligheten i såväl metadonförgiftning såväl som heroinöverdoser. En gång i tiden fanns en liknande ersättningsbehandling för morfinmissbrukare. Den ledde till att morfinmissbruket försvann. En ordentligt utbyggd och ordentligt kontrollerad behandling av heroinmissbrukare borde kunna få liknande effekter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements