Egalitarism & Despotism

self-organisation-and-evolution-of-biological-and-social-systems_haftadBoknytt
Self-organisation and…
Charlotte Hemelrijk (red.)
Cambridge Univ. Press

Egalitarism & Despotism

Via naturligt urval har individen/människan fått en genetisk, medfödd evolutionär språkförmåga. Men de olika språken uppstår genom icke-evolutionär så kallad självorganisering, och de två processerna samverkar ömsesidigt. Det är ett exempel på det komplexa samspel som tas upp i ”Self-organisation and Evolution of Social Systems” – en svår akademisk antologi, långt från populärvetenskap.

Självorganisering är i detta sammanhang emergensen (uppträdandet) av en global (större) ordning (struktur) genom interaktion (samarbete mellan aktörer) på lokal nivå. De deltagande 14 forskarna argumenterar i 10 kapitel på 200 sidor att evolutionärt skapade individer genom ”automatisk” självorganisering skapar större grupper, kollektiv och samhällen. Evolution i botten (individaktörerna) och spontan självorganisering ovanpå (socialt beteende).

Man anser att evolutionsteorin måste kompletteras med nya mer komplexa, kollektivistiska, holistiska och ”filosofiska” vetenskapliga kunskaper (bland annat ta hänsyn till betraktaren/forskarens subjektivitet och meningsskapande). Men detta sätt att tänka är ännu i minoritet bland forskarna, påpekar man.

Detta gäller inte minst gruppselektion – tanken att inte bara individer är utsatta för selektion (evolutionärt naturligt urval), utan att även olika grupper inom arter (populationer) genomgår evolutionära processer (varierar, konkurrerar och har sammanlagt olika reproduktiv framgång) – ”vinnare” och ”förlorare”. Ja, till och med olika lokala ekosystems varierande ”livsduglighet” kan tolkas med gruppselektionsteorin.

Samhällen byggs inte bara upp av individer med ”sociala gener” (en medfödd tendens till socialt beteende), argumenterar man.  De byggs också upp av individer i interaktion mellan sig själva och med den omgivande miljön. Det kan bland olika primater (apor) exempelvis skapa (efter omständigheterna) såväl egalitära som despotiska samhällen.

Jag undrar då förstås hur detta kan tillämpas på människan och hennes sociala beteende (ej i boken). Vad behöver ändras i våra humansamhällen för att förflytta oss från ojämlika hierarkiska (despotiska) samhällen, till jämlika egalitära (och i grunden demokratiska) samhällen? Jag gissar att en viktig nyckelkomponent är en (om inte total så dock) övergång från anonym global storskalighet till ”relationell” lokal småskalighet.

Men boken är mycket tung och svårbegriplig. Och hoppa gärna över de tråkiga kapitlen om fiskar, honungsbin och ”slemdjur”(!). Kanske har jag som recensent och amatörforskare nått min inkompetensnivå med denna bok. Så ta mitt försök till återgivande av antologin med en nypa salt.

Hans Norebrink

PS I sådana här situationer vänder jag mig ofta till naturvetenskapliga forskare för en kommentar. Men de har i princip aldrig tid, ork eller lust att hjälpa till.

Läs mer: Goodreads, Google,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Bokus

Advertisements