Mångfaldig asatro

Boknytt
Gro Steinsland
Fornnordisk religion
Natur och Kultur

Mångfaldig asatro

Islam och kristendom är semistiska invandrar-religioner från Mellanöstern, men forn-skandinavisk vaner/asatro är väl vår urtro? Visst, men även den hade kopplingar till samisk, finsk-ugrisk, kontinentaleurpopeisk, västasiatisk och indisk tro.

Det visar denna tegelsten om den komplicerade hedendomen, den absolut bästa bok i ämnet jag läst. Den visar att hedniskt släktsamhälle byttes mot kristen kunga-statsmakt.

I vårt land symboliserades det av dopet av Olof Skötkonung i Husaby 1008. Med det ”föddes” Sverige kring axeln kyrka-stat. Tusenårsfirandet år 2008 gick dock obemärkt förbi.

Hans Norebrink

Läs mer: Kulturen, SF-bok, Google, LM, FNS, Arg, Magister Janne, PH,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Bokus

Adlibris 

Advertisements