Dags att ta betalt för Sveriges mineraltillgångar

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi överlämnar i dag rapporten Utvinning för allmän vinning – en ESO-rapport om svenska mineralinkomster, skriven av docent Jesper Roine och fil. dr Daniel Spiro, till Finansdepartementet.

LKABVillkoren för gruvbrytning i Sverige är gynnsamma. De skatter och avgifter som tas ut är väsentligt lägre än i andra jämförbara länder. Samtidigt stiger den internationella efterfrågan på mineraler, nya svenska fyndigheter exploateras, antalet prospekterande företag ökar och många ser mycket positivt på utvecklingen framöver.

I rapporten visar författarna hur staten kan öka sina intäkter utan att nämnvärt försämra förutsättningarna för gruvnäringen. Detta kan ske genom subventionerad prospektering kombinerat med högre vinstbeskattning. Under förutsättning att branschen som helhet genererar vinst ger detta inkomster till statskassan samtidigt som systemet blir neutralt för den som investerar. Norge har i många år framgångsrikt använt ett liknande system för oljeindustrin.

Författarna föreslår även att skatteintäkterna från gruvindustrin samlas i en statlig fond. Fördelen med detta är att frågan om när mineraler ska brytas frikopplas från frågan om när inkomsterna ska omsättas i samhällsnytta. Samtidigt tydliggörs i vilken utsträckning framtida generationer får del av inkomsterna. I ett internationellt perspektiv är Sveriges nuvarande och potentiella mineralinkomster tillräckligt stora för att motivera en fondlösning.

Svensson/ESO

Intressant?
Media: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Dags att ta betalt för Sveriges mineraltillgångar”

Kommentarer inaktiverade.