Om varannan alkoholist måste sluta dricka helt är det ju ingen myt

Varannan alkoholist kan lära sig dricka måttligt och måste inte avstå helt. Det menar några forskare i en forskargrupp som leds av Sven Andreasson och engelsk forskning:

Engelsk forskning visar att ungefär 50 procent kan uppnå ett kontrollerat drickande och resultatet av en färsk studie på Riddargatan 1 kommer fram till att hela 65 procent med ett beroende har uppfyllt sina mål att minska drickandet eller sluta helt inom sex månader.

– Det handlar om att kartlägga hur konsumtionen ser ut, när man dricker och hur omständigheterna brukar vara och att sätta upp mål. I många fall vet vi att det fungerar och när det inte gör det finns det andra metoder. Poängen är att inte sitta fast i schablonbilden om att alla med beroende är utslagna drinkare, då förlorar man så många som kan få hjälp med ganska enkla medel, säger Sven Andréasson.

Traditionellt har man försökt bota alkoholberoende med helnykterhet och än i dag uppfattas det som kontroversiellt att ifrågasätta det, exempelvis tolvstegsbehandlingen enligt Minnesotamodellen som tillämpas på Nämndemansgårdens behandlingshem.

Behandlingschef Tobias Sahlin menar att man måste ställa krav på total nykterhet under behandlingstiden för någon med ett beroende.

– Vår erfarenhet är att man inte kan träna en patient med ett beroende till ett måttligt drickande. Det krävs avhållsamhet, säger han.

Dessa rön har fått rubriksättaren eller journalisten på SVD att tappa kontrollen över tangenterna eller hjärnan och hävda att avhållsamhet är en myt. Eller att total avhållsamhet från alkoholbruk inte är en metod som fungerar. Forskaran tar inte avstånd från metoden i sig, det enda de menar att alla inte behöver behandlas med så drastiska metoder. Om hälften måste ta till så drastiska medel som att inte dricka någon alkohol alls för att inte falla tillbaks i destruktivt beteende och för mycket drickande så är det ju ingen myt, utan verklighet. Att alla inte måste sluta helt förändrar inte bilden av att total avhållsamhet från alkohol är viktigt i många fall.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements