Sju dömda i härvan kring Värmlands Finans

Värmlands tingsrätt fann sju av de åtta åtalade i målet med anknytning till Värmlands Finans Sverige AB skyldiga till brott. Huvudmannen, den 30-årige Vd:n dömdes till fängelse i ett år och nio månader. Åtalet mot en 50-årig man med kopplingar till Hells Angels ogillades.

Ett tillslag den 15 maj 2012 ledde till en omfattande brottsutredning under ledning av Ekobrottsmyndigheten. Vid tillslaget greps ett antal personer med anknytning till Värmlands Finans, däribland ägaren och koncernchefen.

Centralt i målet har varit factoringverksamhet som ägt rum i Värmlands Finans. Bolagets Vd har varit huvudägare antingen direkt eller genom honom kontrollerade bolag. Mannens bror, liksom ett antal andra personer med varierande anknytning till Värmlands Finans har varit tilltalade.

Målet har under handläggningen kommit att begränsas avsevärt och ett flertal åtal har lagts ned. Ett av åtalen avseende skattebrott har avvisats med hänvisning till förbudet mot dubbelbestraffning enligt Högsta domstolensmeddelade rättsfall med ändrad praxis.

Huvudmannen, den 30-årige Vd:n Glenn Renhult, dömdes för grovt bedrägeri i fyra fall och för bokföringsbrott, grovt bokföringsbrott och för grovt försvårande av skattekontroll. De grova bedrägerierna består i genomförandet av falska leasingaffärer för att därmed öka likviditeten i bolaget. Bedrägerierna omfattar mellan 200 000 kr och 300 000 kr. Huvudmannen dömdes även för bokföringsbrott avseende ett köp av bostadsrättighet i Stockholm och för en fastighet i Hertsöga. Straffet bestämdes till fängelse i ett år och nio månader. Han ådömdes även näringsförbud i fem år. Längden på fängelsestraffet bestäms i hänsyn till näringsförbudet. Mannen ska därtill betala skadestånd med sammanlagt 1 060 000 kr jämte ränta till de bedragna leasgivarna.

En 27-årig man, bror till huvudmannen, dömdes för olaga tvång och för bokföringsbrott. Påföljden bestämdes till tre månaders fängelse vilket anses helt verkställt genom den tid han suttit häktad.

En 30-årig restaurangidkare dömdes för skattebrott och försvårande av skattekontroll till villkorlig dom och samhällstjänst.

En 63-årig företagare dömdes för skattebrott och försvårande av skattekontroll till fängelse en månad. Mannen är sedan tidigare dömd till fängelse i ett år och tre månader, en dom som är överklagad och för närvarande ligger i Högsta domstolen och avvaktar prövning. Hänsyn har tagits till den tidigare domen vid bestämmande av fängelsestraffets längd. Fängelsestraffet ska anses helt verkställt genom den tid mannen suttit häktad.

Åtalet mot en 50-årig man med Hells Angels-kopplingar gällande brott mot ett honom tidigare ådömt näringsförbud för verksamhet i ett bolag och en fastighet i Hertsöga ogillades. Åtalet avsåg även brott mot aktiebolagslagen.

Övriga åtalade dömdes huvudsakligen för bokföringsbrott till villkorlig dom.

Svensson/Domstolsverket

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements