Intressant om Snapchat

Snapchat är ett program, en app, för internet som innebär att en bild som skickas inte varar. Det går att ställa in hur länge mottagaren ska kunna se bilden. Därefter försvinner den. Detta gör det svårt för mottagaren att spara bilden. Emanuel Karlsten jämför Snapchat med ett vanligt samtal och menar att det i den digitala världen återskapar det analoga sättet att prata och kommunicera:

I varje tonårings liv finns jakt på trygghet, acceptans och bekräftelse. Sociala medier kan då bli tve­eggat. Det kan bli ett skönt sätt att på distans och med kontroll berätta vem man är. Men varje bild, text och film som publiceras är också en potentiell bomb. Missas något, är bilden ful eller tanken ogenomtänkt kan den delas, spridas och framför allt sparas – för alltid.

Snapchat bryter den regeln och skapar en frizon från ett internet med evigt minne. Den som skickar en bild genom appen behöver inte ängslas för hur den uppfattas, för vad folk ska tro. Du fotar, skickar och ger inte tid för någon annan att analysera, zooma och hitta någon töntig detalj att håna. De får bara sekunder, sedan försvinner bilden i all evighet.

Jag antar att det är ett försök att återskapa det analoga samtalet. Där man så klart också bedöms, men bara under själva nuet. Ögonblicksbilder skapas, delas och sedan går man vidare med upplevelsen av dået som det enda sparade minnet.

SnapchatDet är en intressant tankegång. Som naturligtvis har vissa brister, men som nog i stort kan sägas innehålla en intressant sanning. Men det finns sätt att spara saker som skickas med Snapchat. Det går att ta en skärmdump och så kan bilden ifråga sparas och det finns program och appar som kan spara snapchatmeddelanden, filmer och bilder. Intressant är också att huvuddelen av Snapchats användare tycks vara kvinnor. I alla fall uppger de själva att det är så. Så kanske det ändå inte är en så stor revolution av beteendet på internet som Karlsten gärna vill tro.

Både Google och Facebook har värderat Snapchat mycket högt och lagt enorma uppköpsbud som dock Snapchat avvisat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements