Ska markägare betala för infrastruktur?

När exempelvis en tunnelbanelinje byggs ut så ökar värdet på marken längs med linjen, speciellt runt stationerna. Det betyder att markägare som inte ens får en del av sin mark exploaterad för själva tunnelbanan kommer att tjäna på det hela. Idag behöver markägare inte betala för att infrastruktur byggs. Inte mer än i form av mark och förlorade möjligheter till jordbruk eller nåt annat. Men det gäller ju bara en del av markägarna, inte alla som tjänar på utbyggnaden av en väg eller en tunnelbanelinje.

Detta vill Stockholm stad att regeringen ändrar på inför utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm. Det verkar ju vara ett rimligt resonemang, Men självklart kommer det i slutändan att inverka på bostadspriser och hyresnivåer. Det är inget problem för människor som är rika eller har hyfsade löner. Men ett stort problem för fattiga och folk med låga löner. Kanske är det inte ett bra förslag i alla fall. Så kanske är det bäst att det inte blir så.

I framtiden kunde man kanske lösa den här typen av genom att all mark alltid var gemensamt ägd. Att markens användning sen styrdes av nyttjanderätter för vilka vissa avgifter betalades till det gemensamma. Oavsett till vad nyttjanderätten syftade. Jordbruk, skogsbruk, bostadsbebyggelse, tunnelbana osv. Det skulle lösa problemen.

Läs också: Bostaden är en rättighet – inte en vara!

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements