Göteborg kommer knappast att få linbanor

Inte som en del av kollektivtrafiksystemet i alla fall. Speciellt inte mellan Haga och Lindholmen/Lundbyvass. Ett av de ställen där älven är bredast och där marken är lägst, dvs svårast att får tillräcklig segelfri höjd för att fartygstrafiken ska kunna passera under. Det finns bara ett rimligt ställe att bygga en linbana över älven på. Om vi håller oss relativt centralt. Mellan Stigberget och Slottsberget. Majorna-Lindholmen. Det kommer inte att ske. Bebyggelsen som är kulturellt och historiskt värdefull sätter stopp.

Förslag om linbanor i Göteborg kommer regelbundet från grupper och personer som ofta är knutna till Chalmers. Eller från nån arkitektbyrå som vill vara cool och fräck. Linbanor har inte den kapacitet som behövs och de är opraktiska. Dessutom. Säkerheten. Reguljär kollektivtrafik är obemannad av ekonomiska skäl. Säkerheten i en liten linbanevagn är undermålig. Hur kul skulle det vara för en kvinna ensam med ett gäng unga män? Hur kul skulle det vara för nån? Det är för mig uppenbart att linbanor saknar en hel del av det som behövs i Göteborgs kollektivtrafik. Kapacitet, snabbhet och säkerhet.

Det vore bättre att bygga en kollektivtrafiktunnel för spårvagnar mellan Stigberget och Lindholmen. Det vore bättre att bygga spårväg från Backaplan till Eriksberg och Krokäng via Lundbyvass, Lindholmen och Sannegården eller länge med gamla Bräckelinjens sträckning till Krokäng och Eriksberg. Alla tre grejerna vore det enda rimliga sett på lite längre sikt. Dessutom pendeltåg på hamnbanan, ända ut till Volvo och kanske också till all de nya bostadsområdena i Torslanda. Då skulle det bli en kollektivtrafik värd namnet i områden som idag saknar en bra kollektivtrafik eller där den som finns är överbelastad. I själva verket är det så att på alla de sträckningar som förelås för linbana skulle det vara bättre att bygga ut spårvägen. Med undantag av södra skärgården där det inte behöver byggas nåt alls.

Att förslaget om linbana eller linbanor kommer nu har med Göteborgs stundande 400-årsjubileum att göra. När staden fyllde 300 år byggdes nämligen en linbana, mellan den park som idag kallas Näckrosdammen bakom Götaplatsen till Liseberg. Förslaget verkar intressant säger politikerna som GP tillfrågat. Verkligheten är att det är helt ointressant. Det finns inga städer där linbanor utgör nån viktig eller väsentlig del av ett kollektivtrafik. Det finns anledningar till att det är så.

Linbanan 1923

Linbanan 1923. Fyrtornet i bakgrunden är uppe i Johanneberg där fundamentet kan ses än idag.

Sist men inte minst vore det bättre att satsa pengar på en förtätning av staden. Med fler bostäder i centrala områden som Mölndalsåns dalgång, Johanneberg, Guldheden, Gullbergsvass, Masthugget, Skeppsbron, Backaplan osv. Nu och inte sen.

Och istället för luftslott och fräcka idéer kanske vi borde diskutera sånt som kan göras nu. Utbyggnad av spårväg och förtätning. Spårväg till Backa har exempelvis varit planerat sen 1960-talet men aldrig blivit av.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements