Bankirfirman GA Kyhlberger

Del 4 av 11 i serien Bankirfirmor

Gustaf Adolf (Gösta) Kyhlberger (1882-1926) var en bankir i Stockholm. Han var i sitt andra äktenskap gift med Inga Taube och därmed svåger till en annan bankir, Martin Aronowitsch. I sitt första äktenskap var GA Kyhlberger gift med Gurli Andersson (-1908). De hade dottern Birgit Kyhlberger (1906- 1993) som var gift med Christer Ståhl (1907-?).

Gösta Kyhlberger hade en lång rad styrelseuppdrag i svenska företag, däribland styrelseledamot i AB Hasselbacken, Alstermo Bruk AB, Billmans Fabriks – & Handels AB, Erik Ohlssons Trävaru AB., Fredfors Fabriker AB, Försäkrings AB Norden, Inlands Nya Pappfabrik AB, Järnhdls Elektriska AB, Limhamns Skeppsvarv AB, Nora Bergslags Järnvägs AB, Rederi AB Svenska Lloyd m. fl.

På något sätt var Kyhlberger sammankopplad med finansfamiljen Hirsch. Det finns uppgifter om att han eller sonen Gösta David Kyhlberger (1904-1960) egentligen skulle vara en utomäktenskaplig son till någon i familjen Hirsch men egentligen inga belägg för att så skulle vara fallet. Men han förekom i den första styrelsen för Stiftelsen Isak Hirsch minne tillsammans med Oscar Hirsch, Axel Hirsch och Frank Hirsch från familjen Hirsch, vidare Herman Lamm, bankdirektör Harald Lettström (sannolikt en förfader till kungens ökände kompis Anders Lettström), Karl L. Lundberg, Birger Olsson, Johan O. Ramstedt, Wendla Rossander, Agda Montelius, Gerda Meyersson och Ebba Wedberg.  Förutom denna koppling ägde Kyhlberger en segelbåt som strax efter att Kylberger köpt den övertogs av Frank Hirsch. Kyhlbergers svåger Martin Aronowitsch och dennes far David Aronowitsch uppges också ha varit vänner med familjen Hirsch.

Såväl Kyhlberger som Martin Aronowitsch var vänner med konstnären Anders Zorn. Den senare sålde en del av Zorns konstverk via Bukowskis. Kyhlberger köpte restaurangen/krogen Freden tillsammans med Zorn:

Den 17 mars 1919 inköptes källaren Freden i Gamla Stan i Stockholm av målaren Anders Zorn och bankiren Gustav Kyhlberger.

Restaurangen gästades flitigt av Carl Michael Bellman när det begav sig.

Och för att hålla liv i den poetiska ådran tänkte Zorn och Kyhlberger skänka restaurangen till Svenska Akademien när den hade renoverats klart.

Avkastningen från Freden skulle gå till ett nyinstiftat pris, Bellmanpriset, som skulle gå till framstående skalder.

Freden fick också tillbaka sitt gamla namn: Den Gyldene Freden.

Förutom Freden, bankirfirman och intressen i en mängd företag ägde Kyhlberger också fastigheter, exempelvis vid Brunkebergstorg och Drottninggatan:

År 1921, när fastigheten delats i två enheter, nummer 7 och 8, ägdes hela Drottninggatan 24 av firman S Berendt Junior & Co medan bankir Gösta Kyhlberger (1882-1926) ägde Brunkebergstorg 9. Det sista året som kontrollerats är 1927 och då stod grosshandlare Max Marcus (ägare till S Berendt Jr & Co och son till Simons dotter Hanna Marcus) som ägare till Wahrenberg 7, medan Wahrenberg 8 ägdes av bankir G A Kyhlbergers sterbhus. Ägandet har alltså varit långsiktigt och fastigheten har inte varit inblandad i några snabba spekulativa ägarbyten.

1912 års taxering i Stockholm har såväl David Aronowitsch, Martin Aronowitsch som Gustaf Adolf Kyhlberger bland de allra rikaste:

Årets taxeringslängder äro nu justerade, och bland de högst taxerade stockholmarna märkas följande:
grefve von Hallwyl 945,500 kr.,
bankdirektör K. A. Wallenberg 761,100 kr.,
vice häradshöfding Marcus Wallenberg 691,300 kr.,
änkefru N. A. A. Ekman 664,900 kr.,
direktör Carl Smitt 637,500 kr.,
bankdirektör D. Aronowitsch 556,400 kr.,
grosshandlaren A. E. Cederlund 540,000 kr.,
änkefru Cedergren 444,200 kr.,
direktör B. A. Hjorth 443,400 kr.,
bankofullmäktigen frih. Langenskiöld 871,400 kr.,
direktör K. F. Ljunglöf 306,800 kr.,
bankir Asp 341,000 kr.,
direktör J. Sachs 326,700 kr.,
bankir Kyhlberger 302,700 kr.,
grosshandlaren I. Hirsch 274.B0O kr.,
f. statsrådet Carl Swartz 271,300 kr.,
bankir N. A. Person 264,700 kr.,
vice häradshöfding V. Philipson 246,000 kr.,
grosskandl. Stockhaus 237,800 kr.,
fröken Sunnerdahl 219,100 kr.,
bankir Håkansson 217,000 kr.,
bokförläggaren K. O. Bonnier 213,000 kr.,
grossh. Dietrichsson 206,800 kr.,
bankdirektör J. H. R. Kjellberg 205,400 kr.,
bankir II. Hagberg 206,100 kr.,
f. bankdirektör B. Thiel 202,100 kr.,
grossh. Krook 201,400 kr.,
ingeniör S. O. Hirsch 198,300 kr.,
änkefru Danelius 195,100 kr.,
generalkonsul A. A:son Jonson 191,100 kr.,
grossh H. S. Josephson 184,900 kr.,
grossh Getzman 179,500 kr.,
grossh. Bäckström 178,000 kr.,
direktör P. U Bergström 167,300 kr.,
prins Bernadotte 105,200 kr.,
grossh. Friedländer 163,600 kr.,
direktör K. G. Granberg 155,400 kr.,
bankdirektör Nachmanson 153,100 kr.,
grossh. Bettenrall 148,400 kr.
bankdirektör Frisk 141,700 kr.,
trävaruhandl. J. Olsson 141.600 kr.,
direktor T. Boberg 140,600 kr.,
doktor Lidin 140,200 kr.,
grossh. Ohlin 139.700 kr.,
bankdirektör C. F. Jansson 138,500 kr.,
kontorschefen B. Cederborg 134.400 kr.,
bankdirektör M. Aronowitsch 134,600 kr
Siffran efter namnet anger taxeringen i enlighet med inkomst och förmögenhetsförordningen.

Fler ur familjen Hirsch förekommer också liksom en del representanter för ett antal familjer som än idag tillhör Sveriges rikaste och mäktigaste, Wallenberg, Ax:son Johnson och Bonnier. Familjerna Kjellberg, Thiel, Swartz, Philipson, Sachs, Ljunglöf, Ekman/Langenskiöld var alla bland den tidens allra rikaste i Sverige. Cedergren var änka efter grundaren av den ena halvan av det som sen blev Ericsson genom en fusion och von Hallwyl var ingift i familjen Kempe. Många av de rikaste i Sverige vid denna tid bodde inte i Stockholm. B.A. Hjorth var den som startade verkstadsföretaget Bahco och Paul U. Bergström startade varuhuset PUB.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Bankirfirman AronowitschBankirfirman Burman >>
Advertisements
  1. There is plenty of evidence that Banker Gosta K and his twin sister Gurli were the natural children of I. Hirsch. This transpires at least from Per Wastberg’s book on Axel Hirsch and from the fact that Gurli’s husband Birger Olsson was a member of the first board of the foundation. Also you can see the special pages written in Afdonblat of May 26, 1922 on the occasion of banker K’s 40th birthday. There is much more evidence too in other sources.