Bankirfirman Burman

Del 5 av 11 i serien Bankirfirmor

Axel August Burman (1868-1909) föddes i Stockholm. Han var anställd i firman I.
Hirsch & C:o i Sthlm 84—93, och därefter bankir med egen firma KB Burman & C:o. Han grundande flera företag och var styrelseledamot i en rad. Dessutom var han en framträdande byggherre och fastighetsägare, bl.a. av Centralpalatset och Räntmästarehuset (1800-talsombyggnaden). Han lät också bygga det så kallade Burmanska palatset, senare Svensk Arbetsgivarföreningens (SAF) kontor. Mellan 1934 och 2001 huserade SAF i huset. Burmanska palatset stod färdigt 1911 så Burman själv fick aldrig se sin tilltänkta bostad.

Burman ägde också del i Grand Hotel (färdigbyggt 1874) som låg bredvid den tomt hans palats byggdes på. 1897 hade han del i att ett konsortium, där han med all sannolikhet ingick, köpte hotellet av den tidigare ägarens änka. En annan delägare i Grand Hotel under åren 1902-1910 var Wilhelmina Skogh som också var VD. Hon har nämnt Burman i sin anteckningsbok:

Wilhelmina Skogh nådde sin höjdpunkt i sin yrkeskarriär när hon den 1 april 1902 utsågs till verkställande direktör (VD), för Grand Hôtel i Stockholm. Hennes allra största projekt i sitt yrkesverksamma liv blev uppförandet av ”annexet” Grand Hôtel Royal med Vinterträdgården som byggdes under åren 1905-1909 på tomten bakom det ursprungliga hotellet som upptogs av ett stort stall för hovets hästar. Royal byggdes till viss del med medel ur prinsessan Sophia Albertinas stiftelse som också stod som byggherre under uppförandet och efter färdigställandet som delägare. Senare friköptes hela Royal från Kungahuset av Grand Hôtel. Idén till Royal fick hon vid sin allra första resa till Paris. Grand Hôtel Royal med Vinterträdgården, 15 m i takhöjd med plats för 800 sittande gäster blev en för den tiden helt unik festlokal som till och med överträffade förebilden i Paris, där det ingick tropiska växter, gräsmattor och en stor vattenfontän mitt i salen och utgör än idag en hörnsten i vad hotellet kan erbjuda i form av inkvartering och festlokaler.

Wilhelmina drev Grand Hôtel med fast hand och övervakade noggrant hur personalen skötte sig och att gästerna blev bemötta på ett föredömligt sätt. En anteckningsbok fanns tillhands där personalen skulle föra in alla små som stora önskemål och klagomål från gästerna, där Wilhelmina också gjorda egna anteckningar. Ett exempel på detta är en anteckning av någon i personalen från den 8 februari 1902; ”Bankir Burman klagar över en butelj whisky som inte kommit till rätta”. Wilhelminas kommentar till detta; ”Bankir Burman skall ha sin whisky åter och kyparen skall förhöras och om han inte kan klargöra saken på ett tillfredsställande sätt avskedas han vid första nästa fel.”

Grand Hôtels ekonomi blev hårt ansträngd genom bygget av Royal kombinerat med den allmänna nedgången i samhällsekonomin vid denna tid som medförde att beläggningen på hotellen i Sverige sjönk kraftigt. Hon avgick, enligt uppgift inte helt frivilligt, som VD för Grand Hôtel den 15 december 1910. I sin memoarbok nämner hon grosshandlaren Liljewalchs avgång från styrelsen p.g.a. av sjukdom under 1908, ”till stor skada för Grand Hôtel”, som en bakomliggande huvudanledning till hennes avgång.

Grand Hotell ägde också Bolinderska palatset som köptes 1889.1907 var Burman Stockholms högst taxerade person:

Titel och namn, Bevillningstaxering (taxering för bevillningskatt, en extraskatt), Inkomstskattetaxering,

Bankir A. A. Burman 307,014 686,100
Godseg. W. v. Hallwyl 209,211 642.600
Öfvering. H. T. T. Cedergren 315,497 512,400
Enkefru J. Kempe 152,059 459,100
Bankdir. L. Fraenkel 317,693 430.400
Grossh. H. O. Seippel 354,701 427,500
Bankdir. K. A. Wallenberg , 152,681 420,700
Bankir G. Cervin 12.945 403,300
Dir. B. A. Danelius 77,082 369,500
Generalkons. A. Johnson 263,053 312,000
Köpman E.H. Josephson 310,100 310,100
Bankdir. E. H. Thiel 96,630 303,800
Dir. A. H. Wicander 117,862 301,300
Grossh. W. O. Olsson 300,000 300,000
F. brukseg. J. A. Bång 97,994 298,300
Bankir N. A. Persson 290,465 290,400
Bankdir. L. M. Buben 195,777 263,000
Disp. A. F. R. Almström 35,110 253,600
Dir. P. L. Stenman 212,310 252,200
Enkefru A. Broms 196,286 250,900
Dir. F. L. Hansen 159,867 244,300
Enkefru C. H. Bruzelius 46,719 243,700
Kapten A. Abenius 183,720 241,500
Disp. K. F. V. Folin 171,703 239,700
V. häradsh. M. Wallenberg 96,730 239,000
Grossh. F. D. B. Dietrichsson 139,731 238,500
Bankir G. A. Kyhlberger 228,630 235,600
Generalkonsul A. P. Pehrsson 208,790 232,800
Brukspatron A. N.Verstéegh 22,000 227,600
Grossh. K. F. Ljunglöf 86,564 227,300
Teaterdir. A. A. Banft 20,685 218,300
Grosoh. A. P. E. Sunnerdahl , 132,400 216,800
Grossh. P. Wikström 137,528 214,200
Bokhandl. K. O. Bonnier 99,150 210,800
Enkefru Ch.T.Andersson 121,919 207,400
Fondmäklare K. G. Strandberg 199,641 205,000
Fondmäkl. N. E. W. Asp 211,034 204,000
Dir. J. E. Sachs 42,086 200;500

1907 köpte Burman godset Brandalsund som dock några år efter hans död, 1912, såldes till Edvard Cederlund.

Vid Burmans död tycks bankirfirman ha övertagits av Gösta Settergren och i likhet med andra bankirfirmor så småningom och på grund av lagstiftning blivit en fondkommissionärsfirma. Settergren startade även ett annat finansföretag, KB Gösta Settergren. Settergren tycks ockå ha varit en av grundarna av IFK Lidingö.

Ett par år efter Burmans död, gifte hans änka Annie Josefina Adelaide Ekenmark (1865-?) om sig med arkitekten Ture JA Stenberg (1863-1917). Stenberg hade åren utfört en hel del olika uppdrag åt Burman. Bland annat ombyggnader av Grand Hotel och Bolinderska huset. Annie Burman-Stenberg var från 1917 ägare till Strömsbergs gård i Orresta.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Bankirfirman GA KyhlbergerBankirfirman Dardel & Hagborg >>
Advertisements