Vänsterpartiets bristande demokrati

En ordförande i Ung Vänster Örebro, Markus Allardutesluts för att han gillat Revolutionära Fronten (RF) på facebook. Dessutom har han uttryckt förståelse för den del av deras verksamhet som innebär ett skydd för antirasistiska demonstrationer (fast han överdriver deras betydelse, rätt mycket också). Det är en helt orimlig anledning till att bli utesluten ur ett parti och visar att Vänsterpartiet fortfarande har kvar enormt mycket av sin stalinistiska barlast.

Markus Allard

Markus Allard

Det hela blir än värre då Vänsterpartiet i Göteborg samarbetat med Revolutionära Fronten i en demonstration den 9 november och vägrat samarbeta med den breda vanliga demonstration som ägde rum samtidigt. Den bredare demonstration än på många, många år. Vänsterpartiet valde istället att delta i arrangemanget av en sekteristisk demonstration med i stort sett bara vänstergrupper som arrangörer. Däribland Revolutionära Fronten. Inga åtgärder har vidtagits mot vänsterpartiet i Göteborg för detta agerande. Varför ska Markus Allard uteslutas, när göteborgsavdelningen inte ens drabbas av kritik?

Jag ser inget problem med att delta i samma demonstration som Revolutionära Fronten. Om de deltar på samma villkor som alla andra. Jag ser inget problem med RF:s medlemmar mer än att de har lite för lätt att ta till våld och har svårt att inordna sig i breda kollektiva samordningar och beslut. Sådant löser man genom kontakt, inte genom att ta avstånd. Jag har stora problem med en del av de metoder RF använder och anser inte att trakasserier och hot mot enskilda personer är ett acceptabel politiskt arbete eller en acceptabel politisk metod och taktik. Än mindre en acceptabel strategi, dvs det finns ingen som helst långsiktighet i den och det slår tillbaks mot vanligt antirasistiskt arbete.

Problemet på kristallnatten var inte att Vänsterpartiet samarbetade med RF, utan sekterism och oförmåga att förstå hur arbete mot rasism bör bedrivas.

Uteslutningen av Allard är en annan sida av samma problem. Vänsterpartiets kvardröjande odemokratiska stalinistiska sekterism och intolerans mot avvikande åsikter gör sig ånyo påmind. Oftast är dessa tendenser undertryckta, men i takt med bristande skolning hos många partimedlemmar gör det sig påmint.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements