Dum, dummare, dummast – en kommentar till Thomas Gür

En kommentar i SVD, av Thomas Gür förstås, kring Jonas Sjöstedts förslag på förbud av bemannningsföretag tar nog priset i dumhet. För det första, innan bemanningsföretagen så fanns hade folk jobb. Arbetstillfällen som idag bemannas med hjälp av bemanningsföretag, låga löner och dåliga arbetsvillkor var tidigare besatt av fast anställd personal med bra arbetsvillkor och bättre löner. Bemanningsföretag har inget med sysselsättningen att göra. Det har bara med vinstintressen att göra, bara med lägre löner och otrygga anställningar att göra. Faktum är att arbetslösheten var lägre innan det fanns bemanningsföretag.

Dessutom tycks Thomas Gür ha fått för sig att Vänsterpartiet skulle vara emot företag som sådana. Eftersom de föreslår gemensamt ägande och gemensam kontroll över ekonomiskt viktiga verksamheter. I sitt program (det vill säga, det är inte ens förslag). Bisarrt.

Gemensamt ägande är vanligt redan idag. Stiftelseägda företag är vanligt, stiftelse- och fond-ägda aktier är grymt vanligt. Det är en slags gemensamt ägande. Gür fattar inte detta. Det är visserligen inte allas gemensamma ägande. Men med lite lagändringar om stiftelser och fonder så kan det blir det. Det finns statliga företag, kommunala företag osv. Det är ett gemensamt ägande. Gür tycks här ha drabbats av en allvarligt form av partiell blindhet. Det finns kollektivt ägd mark, så kallade allmänningar. Det är företag som ägs gemensamt. Det finns kooperativa företag av en mängd olika slag. Det är gemensamt kollektivt ägande. Det finns partrederier. Det är gemensamt ägande av ett speciellt slag. Aktiebolag är också gemensamt ägande. Det fattar inte Gür. Men inte demokratiskt. Det behöver ändras så bolagen ställs under demokratisk kontroll, gemensam kontroll. Gemensamt ägande är vanligt idag, att Vänsterpartiet förespråkar det betyder inte att företag som sådant ska bort. Gür visar helt enkelt att han saknar kunskap om verkligheten.

Till slut. Äganderätten har inget med demokrati att göra. Äganderätten är inget som ifrågasätts av Vänsterpartiet eller nån annan heller. Inte som princip. Däremot ifrågasätts den äganderätt som inskränker demokratin. Pengars röstvärde i aktiebolag exempelvis. Familjers privata kontroll över allmännyttiga stiftelser osv. Dessutom skulle demokratin sannolikt bli bättre och djupare om vi inskränkte äganderätten på många områden och istället ersatte den med nyttjande rätt av kollektiva, gemensamma tillgångar. Så som vi idag gör med fisket och malmtillgångar skulle vi exempelvis också göra med vatten, mark och jakt.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements