Gårdalänken – intressant alternativ till Västlänken

Del 12 av 12 i serien Pendeltåg i Göteborg

I GP igår presenterade två personer ett alternativt förslag till Västlänken. De kallar förslaget Gårdalänken eller Gårdaalternativet. Kort sagt går det på att bygga en bytesstation inne i berget under Örgryte, under Prospect Hill inklusive kompletterande utbyggand av spårväg i Ullevigatan och parallelt med nya järnvägen i tunnel. Dessutom ny spårväg längs Gullbergsvass till Nordstan. Gårdalänken påminenr om andra föslag som redan finns, exempelvis Hisingslänken och Östlänken.

Förslagsställarna menar att Gårdalänken innebär kortare restider och effektivare kollektivtrafik än Västlänken:

1. Alla pendelresor som passerar genom Göteborg förlorar ca 6 minuter per enkelresa i omvägen via VL. Med en väl utbyggd pendeltågstrafik beräknas de vara ca 20 000 per dygn år 2026. Tidsvinsten för GA för dessa passerresor blir 2 000 persontimmar/dygn.

2. VL ger många direktresor, men gångavståndet blir ofta långt. För Lerumsbon, som kommer till VL:s nya Central, tar det cirka 10 minuter att gå upp och till Brunnsparken. I GA med möjlighet för resenärer norr/österifrån att resa direkt till Centralen tar det sx minuter.

Kungsbackabon, som först lägger sex minuter på resan Korsvägen – Centralen, kommer fram efter 16 minuter. Reser samma person via Gårda och tar spårvagn till Brunnsparken tar det nio minuter. Gångtiden för VL:s direktresenärer är i genomsnitt 3,5 minuter längre än om de reser i GA och tar spårvagn till en hållplats nära målet. Detta innebär att direktresenärerna vinner ca 400 timmar per dygn på att resa med GA.

De som byter reser i flertalet fall snabbare i GA. Trots VL-Centralens nära läge till blivande Operalänkens hållplats Nordstan kommer medelresenären till Hisingen cirka en minut snabbare i GA, till Östra sjukhuset fyra minuter snabbare och till Sahlgrenska två minuter snabbare. För allabytesresor är GA 2 200 persontimmar bättre. Totalt är således GA 2 600 persontimmar bättre än VL för in- och utresor mellan kranskommunerna och Göteborg.

Liten nytta för göteborgarna

3. Få av de cirka 500 000 kollektivresorna inom Göteborg år 2026 kommer att ske med Västlänken, men Göteborgarna är med och betalar till projektet. För Gårdaalternativet innebär däremot den komplettering av spårvägsnätet, som görs för att försörja Gårdastationen, nya snabbare resvägar för många göteborgare, till exempel Redbergsplatsen–Gårda–Korsvägen. Vidare får de resenärer som idag går från hållplatserna Ullevi Norra och Ullevi Södra till Gårda några minuters snabbare resa. Detta ger sammantaget för GA en total tidsvinst 900 persontimmar/ dygn. Redan i dag arbetar tre gånger fler i Gårda än i Haga.

Avlastar Brunnsparken

På så vis avlastas också området Drottningtorget/Brunnsparken, som redan i dag är överbelastat. Operalänken kan byggas många år tidigare. Framtida utbyggnad till snabbspårväg och så kallad stadsbana underlättas också med Gårdaalternativet, medan det försvåras allvarligt av Västlänkstunneln.

Summan av tidsvinsten för Gårdaalternativet blir enligt 1, 2 och 3 ovan 5 500 persontimmar per dygn vilket värderas till 150 miljoner kronor per år.

Alla pendlare som skall byta till fjärrtåg gör detta mycket snabbare och enklare i Gårda än från Västlänken. Byte till framtida höghastighetståg kommer inte ens att vara möjligt från Västlänken. Det får väl bli buss till ny genomfartsstation, som några vill lägga i Landvetter.

Jag tycker det verkar vara ett intressant förslag. Men det innebär i likhet med de flesta andra alternativa förslag en förskjutning av centrala Göteborg österut. Nåt som Göteborgs makthavare till varje pris tycks vilja undvika.

Gårdalänken

Det finns också ett annat problem. Redan nu är biltrafiken i området kring Ullevigatan, motorvägen genom Gårda, S:t Sigfridsplan och Korsvägen så stor att gatorna är helt överbelastade vissa tider på dygnet och vissa dagar. Med en ny järnvägsstation i området kommer det att bli än värre, för att inte säga helt omöjligt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Östlänk istället för västlänk?
Advertisements

One Reply to “Gårdalänken – intressant alternativ till Västlänken”

Kommentarer inaktiverade.