Uselt förslag om Renströmsparken

Göteborgs Universitet har föreslagit att det ska byggas en massa runt Renströmsparken. Ett ”Campus Näckrosen” ska skapas runt Näckrosdammen har de tänkt. I projektet ingår att det ska byggas hus på det som idag är en bra utsiktsplats och en mycket besökt picknickplats såväl som motionspromenad och hundrastområde. Fast det måste städas bättre. Ungdomar lämnar kvar en mängd skräp och flaskor efter fester. Ett av Johannebergs mest besökta naturområden, faktiskt det enda naturområdet som har besök och som i verkligheten används av människor. Inte heller har de tänkt att bygga i kanterna, i branterna som inte kan utnyttjas av människor, utan mitt uppe på med en massa punkthus. Mer av samma icke-fungerande stad och stadsområde som ju Övre Johanneberg redan är. Uselt helt enkelt.

Nere vid Carlanderplatsen går det att bygga och där har de också föreslagit hus. Men det ska självklrat byggas längs med gatan, inte i krokar och böjar. Mellan studenthemmet Rotary och husen nedanför på Olof Rydbecksgatan skulle det också gå utmärkt liksom vid Lennart Torstenssonsgatan och branten ner mot Humanisten. Istället för punkthusen i grönområdet kan Över Johanneberg förtätas genom att det byggs längs med Viktor Rydbergsgatan i mellanrummen mellan husen. På så sätt görs Övre Johanneberg om till en trevligare stadsdel som faktiskt ser ut som en stad med kvartersbebyggelse. En bättre fungerande stadsdel blir det sannolikt också.

renströmsparken

Det är fullt möjligt att bygga längs med gatorna i områdets kanter utan att förstöra människors möjlighet att använda det flitigt besökta utsikts och naturområdet. Det skulle skapa en bättre stad på alla sätt. Vid Korsvägen vill de placera tre hus med gavlarna mot gatan och högt upp när det bästa vore att bygga längst ner och längs med gatan. Kanske med ett gårdshus längre upp och in. Det mesta omdiskuterade har varit att de föreslår en rivning av gamla hovrätten. Det är ungefär det enda jag inte har nån invändning mot. Isitts förslag om att återskapa fyren i form av ett hus är däremot kanske inte så dum. Det skulle kanske istället tillföra naturområde värde.

Intressant?
Mer: Yimby1, 2, 3, Bios Politikos,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Uselt förslag om Renströmsparken”

Kommentarer inaktiverade.