Meyerson och Davidson

Del 13 av 13 i serien Finansfamiljer från Stockholm

Lesser Meyerson (1790-1875) invandrade till Stockholm via Norrköping. Han grundade en grosshandelsfirman L. Meyerson. Han var gift med Sofia Schück (1804-72) vars mor var Beata Hirsch (1782-1838) och far Heyman Schück. Dottern Paulina Meyerson (1827-1908) var gift med musikförläggaren Abraham Hirsch (1815-1900), brorson till Beata Hirsch. En annan dotter, Sara Mathilda Meyerson (1829-1912) var gift med Henrik Davidson (1823-1895) och dottern Henriette Meyerson (1830-1911) var gift med Martin Lamm (1824-1878). De senares dotter var Emma Lamm (1860-1942) som var gift med konstnären Anders Zorn (1860-1920).

Dessutom hade Lesser Meyerson två söner, Herman Meyerson (1835-1910) som var gift med Betty Hirsch (1842-1906) och Wilhelm Joseph Meyerson (1836-?) som var gift med Sara Paulina Hirsch (1845-1878). Betty Hirsch var dotter till Simon Hirsch (1809-88), bror till Abraham Hirsch.

Henrik Davidson övertog 1853, tillsammans med Josef Elliot, grosshandelsfirman L. Meyerson (inklusive bolagets sidenfabrik) från Lesser Meyerson. Henrik Davidson hade då arbetat i firman sen 1848. 1864 blev Herman Meyerson delägare i firman som bar hans fars namn. Från 1864 var Henrik Davidson chef för Skandinaviska Kredits stockholmskontor. Något som ledde till att han lämnade grosshandelsfirman för gott. Davidson blev med tiden också en betydande aktieägare i Skandinaviska Kredit. Han hade också en rad uppdrag i det svenska näringslivet. Exempelvis ledamot av styrelsen för Försäkrings AB Skandia 1870-1890 och av styrelsen för AB Gustafsbergs fabriksintressenter från 1875, ledamot av styrelsen för Sala Silfververks AB:s styrelse 1888-1894 och i styrelsen för Oxelösund-Flen-Västmanlands Järnvägs AB från 1892. Dessutom innehade han en rad politiska förtroendeuppdrag.

Brodern till Henrik Davidson, Wilhelm Davidson (1812-1883), var en välkänd restaurangägare på sin tid och var den som grundade restaurang Hasselbacken på Skansen. Han var gift med Bernhardina Levin (1815-59).

Herman Meyerson ledde grosshandelsfirman efter att Davidson lämnat och fick tillsammans med Betty Hirsch två döttrar, tvillingdöttrar, som var mycket kända på sin tid.

Dels Gerda Meyerson (1866-1929) studerade på Åhlinska skolan i Stockholm och sedan i Dresden. Hon kom att äga sitt liv åt social frågor och välgörenhet. År 1898 grundade hon Föreningen Hem för arbeterskor, och var sekreterare där 1910-29. Centralförbundet för socialt arbete (CSA) var hon också initiativtagare till. Hon var dess sekreterare 1903-06 och styrelsemedlem 1903-21. År 1921 tog hon del i grundandet av Sveriges förening för dövas väl och var dess sekreterare 1921-29. Själv hade hon också nedsatt hörsel. Hon var en period redaktör för tidskriften Vita bandet och drev ett sommarhem för kvinnliga arbetare på Värmdön.

Tvillingsystern Agda Meyerson (1866-1924) ägnade sig istället åt sjukvården och sjuksköterskornas intressen. Hon var precis som systern elev vid Åhlinska skolan. Därefter gick hon1896-97 Sabbatsbergs sjuksköterskekurs och studerade 1897 på barnsjukhuset Samariten och Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt. Hon var översköterska vid Bernhardts sjukhem 1898-1907 och föreståndare för Syster Agdas sjukhem 1908-1917. Hon var vice ordförande i styrelsen för Svensk sjuksköterskeförening 1910, ledamot av Israeliska sjukhjälps- och begravningssällskapet 1909, sekreterare i kommissionen om sjuksköterskornas arbetsförhållanden en period år 1918, och också ledamot av kommissionen en tid under samma år. Dessutom var hon styrelseledamot i föreningen Sommarhem för konvalescenter från 1913, föreståndare för Svenska sjuksköterskeföreningens hem från 1917, ledamot av styrelsen för Ålderdomshem för sjuksköterskor från 1919, av arbetskommissionen sjuksköterskornas samarbete i Norden från 1920, och sekreterare i styrelsen för sjuksköterskornas understödsfond1923.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Hirsch
Advertisements