Det finns inte bara en antirasism

Det finns många idéer om hur antirasistiskt arbete ska bedrivas samt vad och vilka som kan ingå. En del vänstergrupper anser att det krävs att en person eller organisation är socialister för att de ska kunna var antirasister. Det anser jag är en felaktig uppfattning.

Däremot delar jag uppfattningen att kapitalismen i dess nyliberala skepnad förvärrar rasismen genom att öka klyftor och segregation, genom att öka ojämlikhet och ojämställdhet bidrar till att göra människor mer rasistiska, mer egoistiska, mer intoleranta. Kapitalismen leder till ständiga kriser som också förvärrar segregation och fattigdom. På det sättet bär kapitalismen ett ansvar för rasismen tillväxt i Europa. Men. Rasism försvinner inte om kapitalismen försvinner. Ojämlikhet och ojämställdhet försvinner inte genom ett trollslag om kapitalismen överges.

Därför är det inte heller nödvändigt att vara socialist för att vara antirasist. En jämlikare kapitalism, en kapitalism av den modell som fanns på 1970-talet ger förutsättningar för mindre klyftor, mindre ojämlikhet, mer jämställdhet, mindre segregation och mindre rasism. Förutsatt att människor kämpar för dessa saker. För ingenting sker automatiskt. Inget sker av sig själv. Inget sker genom magi. Ett mer jämlikt och mindre segregerat samhälle är därför en bra sak om rasism ska bekämpas. Även om samhället i grunden är kapitalistiskt.

Därför behövs det antirasistiska mobiliseringar av olika slag, antirasism som organiseras olika och ser ut på olika sätt.

Det behövs breda mobiliseringar, nätverk och organisationer som inte tar ställning i frågan om socialism eller kapitalism. Nätverk som är emot fascism och rasism, som är mot segregation och förtryck. Som kämpar för alla människors lika värde och rättigheter oavsett samhällssystem.

Det behövs mindre antirasistiska nätverk och organisationer där bara socialistiska organisationer är med. Där det går att peka på hur den förda borgerliga och nyliberala politiken leder till ökad rasism. Där det går att peka på hur ökade klyftor, nedskärningar och privatiseringar är grogrund för rasism och innebär en ökad rasism.

Det behövs beredskap för självförsvar i dessa nätverk, organisationer, och manifestationer. Detta självförsvar måste vara demokratiskt organiserat och ska inte överlämnas till självutnämnda antifascister och antirasister som anser att våld för att bekämpa rasism är huvudsak. Våldet ska ske i självförsvar och vara sanktionerat och underlagt demokratiska beslut i organisationer, nätverk och manifestationer. Smågrupper som deltar i nätverk och manifestationer får inte själva bestämma när var och hur våld behöver användas.

Allt som liknar terroristdåd eller överfall på enskilda rasister i deras hem ska överhuvudtaget inte förekomma. Sådant försvagar antirasismen och förhindrar upp- och förekomsten av breda organisationer och manifestationer.

En effektiv antirasistisk rörelse består av flera olika typer av nätverk och grupper. Den betsår av partier som sitter i parlament och agerar där, den består av utomparlamentariska grupper. Av antifascistiska grupper, av antirasistiska grupper, av flyktinggömmare och av asylrättsaktivister. Olika typer av antifascism och antirasism står inte mot varandra utan är kompletterande.

Dessutom, en följd av det resonemang jag fört ovan är att en effektiv antirasistisk kamp inte kan föras om inte ökade klyftor i samhället motverkas. Det är upp till oss socialister att bedriva den kampen i folkrörelser mot privatiseringar, mot nedskärningar och mot klasskillnader. I den kampen hamnar vi i motsatsställning till många borgerliga antirasister som tror att kapitalism och rasism, att nyliberalism och rasism, inte har nåt samband.

Läs också:

Intressant?
Media: SVD1, 2, 3, 4, 5, 6, Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Det finns inte bara en antirasism”

Kommentarer inaktiverade.