Ökad hemmaodling av cannabis

Enligt DN så ökar odlingen av cannabis i Sverige. Så är det nog. Hemodlat ersätter importerat. Hemodlad marijuana ersätter importerat hasch. Det totala cannabisbruket ökar dock inte:

Under 2013 svarade 7 % av pojkarna och 6 % av flickorna i årskurs 9 att de någon gång provat narkotika. Alltsedan mitten av 90-talet har dessa nivåer legat mellan 5–10 %, och i det perspektivet var årets resultat inte särskilt avvikande även om vissa fluktuationer förekommit. Jämfört med niorna var det åtminstone dubbelt så vanligt att eleverna i gymnasiets år 2 hade prövat narkotika. Den uppgång i narkotikaerfarenheten bland gymnasieeleverna som inträffade till och med 2010 har därefter upphört och snarast tenderat att åter vände nedåt. I år svarade 19 % av pojkarna och 14 % av flickorna i gymnasiet att de använt narkotika någon gång.

[…]

Analyserna av den totala droganvändningen, med avseende på de senaste 12 månaderna visade på att nivåerna var lägre för flertalet substanser 2013 jämfört med 2012. Även andelen som svarade att de hade använt alkohol och/eller tobak och/eller narkotika minskade bland niondeklassarna. Också bland gymnasieflickorna skedde en minskning jämfört med 2012. Bland gymnasiepojkarna var dock nivåerna i princip de samma 2013 som året innan.

Tendensen vad det gäller cannabisbruk bland ungdomar är alltså snarast den motsatta till vad som förmodligen gäller odling av cannabis. Om cannabisbruket förändras så minskar, men det mesta tyder på att det varken ökar eller minskar.

Cannabis

Även om odlingen av cannabis verkar öka misstänker jag att den ändå är mindre än på 1970-talet. Då fanns det marijuana-plantor i många fönster i Haga. Fullt synliga utifrån. Jag kände till hela vindar som inredda med lampor och folie för hampodling och jag vet låga tak och kolonilotter som utnyttjades för samma ändamål. På den tiden röktes det förstås också mer cannabis än idag. Det är jag helt säker på. Då var det ingen större skillnad på Sverige och Danmark, vilket det ju är nuförtiden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements