Intern demokrati i ett parti

Intern demokrati ett vänsterparti är inte bara att styrelseledamöter väljs på årsmöte eller kongress med jämna mellanrum. Det är mycket mer. Grundprinciperna som jag ser det är:

1. Demokratiska val. Det innebär öppen nominering, inte bara ett förslag från valberedningen med motförslag från andra. Utan valberedningen måste lägga fram alla som föreslagits inför ett öppet och demokratiskt val på årsmöte eller kongress. Kongresser eller årsmötet ska också utse nationella valkandidater och andra förtroendeposter inom partiet. Beroende på valsystem kan detta alternativt ske på regional eller distriktsnivå. Så fungerar det i många vänsterpartier.

2. Löner för alla anställda, parlamentariker, förtroendevalda och andra inom partiet som får ersättning ska vara en genomsnittlig arbetarlön. Så fungerar det i det i Enhedslisten.

3. Avsättbara förtroendevalda. Bästa sättet att lösa detta på är genom rotationsprincip. Dvs alla förtroendevalda, även parlamentariker och politiskt anställda tjänstemän ska omfattas av rotation såväl som alla partianställda. Enhedslisten har sådan principer och så här står det i stadgarna:

Stk. 1 Centrale tillidshverv i Enhedslisten er tidsbegrænsede.

Stk. 2 Man kan højst være medlem af HB i 7 år indenfor en 9 års periode.

Stk. 3 Medlemmer af folketinget kan ikke opstille til urafstemningen ved årsmødet efter deres syvende år i Folketinget.

Stk. 4 Fuldtidsansatte lokalpolitikere, f.eks. borgmestre, kan ikke genopstille til hvervet efter to fireårsperioder.

Stk. 5 Ansatte i Enhedslisten er ansat i stillinger af højst 10 års varighed.

Stk. 6 Ved en kombination mellem stk. 3, 4 eller 5, således at man både har perioder, hvor man har været ansat og perioder hvor man har været medlem af folketinget og/eller været fuldtidsansat lokalpolitiker eller både har været medlem af folketinget og være fuldtidsansat lokalpolitiker kan man højst sammenlagt være ansat eller folketingsmedlem eller fuldtidsansat lokalpolitiker i 10 år  indenfor en 12 års periode. Hvis man er medlem af folketinget eller fuldtidsansat lokalpolitiker kan man dog blive valgperioden ud.

Stk. 7 Enhedsliste-ansattes orlovsperioder tæller ikke med i forhold til rotationsreglen. Tidspunktet hvor en ansat udroteres udskydes således med det tidsrum (dage/uger/måneder/år) en ansat sammenlagt har holdt orlov under sin ansættelse i Enhedslisten.

Stk. 8 For samtlige tillidshverv gælder, at der tidligst kan søges opstilling/ansættelse igen til samme tillidshverv efter 2 års pause.
Personer der er faldet for rotationsordningen, fordi de har bestridt et tillidshverv, der er omfattet af stk. 3, 4 eller 5 kan ikke i to år efter rotationen er påbegyndt, bestride et andet hverv som er omfattet af stk. 3, 4 eller 5.

4. Bergränsning av andelen anställda och förtroendevalda i styrelsen. Det fungerar så i Enhedslisten (HB = Hovedstyrelsen, dvs partistyrelsen):

Højst 1/5 af HB’s medlemmer må udgøres af fuldtidsrepræsentanter, og ansatte i Enhedslisten eller i tilknyttet virksomhed. Det gælder uanset ansættelsesforholdets karakter, omfang og varighed. Ansættes eller vælges et HB-medlem som fuldtidsrepræsentant for Enhedslisten i løbet af en HB-periode, skal pågældende HB-medlem udtræde, såfremt ansættelsen eller valget medfører, at mere end 1/5 af HB’s medlemmer dermed udgøres af ansatte eller fuldtidsrepræsentanter. Ansættes eller vælges flere HB-medlemmer samtidig i løbet af en periode, skal det antal HB-medlemmer blandt de nyansatte eller –valgte, som er nødvendigt for at ansatte og fuldtidsrepræsentanter ikke udgør mere end 1/5 af det siddende antal HB-medlemmer, udtræde. Dette afgøres efter færrest modtagne stemme ved HB-valget på årsmødet.

I Enhedslisten gäller liknande stadganden även för verkställande utskottet.

5. Det ska vara tillåtet för medlemmar att vara med i andra politiska organisationer. Detta borgar för bättre interna diskussioner och debatter. Naturligtvis kan medlemmar inte vara med i andra politiska organisationer som har för avsikt att ställa upp i val i konkurrens med partiet, men alla andra. Så fungerar det i Enhedslisten. Alternativet är tillåtna tendenser/fraktioner vars uppförande och rättigheter regleras av stadgarna. Så fungerar det i Socialistiska Partiet. Självklart måste det också finnas möjligheter att utesluta medlemmar som bryter mot partiets stadgar eller aktivt motarbetar partiet. Det finns i såväl Socialistiska Partiet som Enhedslisten. Båda organisationerna har också uteslutit medlemmar.

I anslutning till den sistnämnda punkten ska jag beröra Vänsterpartiets brister vad det gäller och fallet Markus Allard. Det är för möjligt omöjligt att se att Allard på något sätt skadat Vänsterpartiet genom sitt ställningstagande i frågan om synen på Revolutionära Fronten (RF) eller på nåt annat sätt. Naturligtvis är det möjligt att det finns saker jag inte känner till som skulle göra att jag gjorde en annan bedömning, men med nuvarande kännedom om fallet kan det hela knappast ses som nåt annat än ett odemokratiskt angrepp på en person tillhörande en politisk strömning i Vänsterpartyiet som partistyrelsemajoriteten inte gillar.

Jag är inte överens med Allards synsätt kring RF, jag stöder inte den organisationen och dess politisk målsättningar. Men jag tar heller inte avstånd från dem och anser att vänstern har rätt att använda våld i självförsvar. Allards ståndpunkt skulle knappast leda till uteslutning ur Enhedslisten eller Socialistiska Partiet och jag menar att frånvaron av en ordentlig organiserad diskussion med fraktioner/tendenser alternativt separata självständiga politiska organisationer bäddar för ryktespridning, uteslutningar via borgerlig media och en dålig debatt och diskussion.

Läs också:
Vänsterpartiet – Stig Henriksson i styrelsen och fler uteslutningar
Vänsterpartiet: Att fokusera på en fråga i valrörelsen är smart

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements