Minskat antal anmälda brott

Brottsligheten i Sverige har minskat under lång tid, sen mitten av 1990-talet. Detta gäller även våldsbrottsligheten som varit stabil fram till för 10-talet år sen varefter den började minska. Sådant syns i skolundersökningar och trygghetsundersökningar (NTU). Däremot har det inte synts när det gäller antalet anmälda brott. För antalet anmälda brott har stadigt ökat med viss undantag enskilda år. En konsekvens av ökad anmälningsbenägenhet och lagändringar i vissa fall (exempelvis vad det gäller våldtäkt). Men nu har också antalet anmälningar minskat för första gången på mycket, mycket lång tid. Även för brott som våldtäkt.

  • Under 2013 anmäldes drygt 1,39 miljoner brott, vilket är en minskning med 7 990 brott jämfört med året innan.
  • Antalet anmälda brott 2013 minskade jämfört med föregående år inom de större brottskategorierna skadegörelsebrott, stöldbrott och brott mot person. Under samma period ökade de anmälda brotten inom kategorierna bedrägeribrott, trafikbrott och narkotikabrott.
Minskat antal anmälda brott

Förändringar i antalet anmälda brott mellan 2012 och 2013 (procentuell förändring inom respektive brottskategori redovisas inuti staplarna). * Övriga brott utgörs av de brott som inte ingår i någon av de andra kategorierna. Det är bland annat bidragsbrott, smugglingsbrott, alkoholbrott, miljöbrott och överträdelse av besöksförbud. Minskningen av de anmälda brotten i kategorin övrigt kan delvis förklaras av en återgång efter ett enskilt ärende i Kronobergs län 2012 som innehöll ett stort antal brott av olovlig försäljning och olovligt innehav av alkoholdrycker.

Brott mot person är det vi i dagligt tala kallar våldsbrott. Ökningen eller minskning när det gäller anmälda narkotika- och trafikbrott är helt beroende av polisen aktivitet och säger därför ingenting om brottslighet som sådan. Den allra kraftigaste minskningen har skett när det bilstölder, en halvering sen 2006.

Stöldbrott

  • Under 2013 anmäldes 533 000 stöldbrott (8 kap. brottsbalken), vilket är en marginell minskning jämfört med föregående år. Bostadsinbrotten minskade sammantaget med 1 procent till 21 000 anmälda brott. Av dessa utgjorde villainbrotten 13 700 brott, vilket innebar en minskning med 2 procent, medan lägenhetsinbrotten låg kvar på nästan samma nivå som året innan (7 360 anmälda brott).
  • Bilbrotten (biltillgrepp och stöld ur och från motorfordon) minskade med 14 procent till 67 400 anmälda brott år 2013. Minskningen av stöld ur och från motorfordon förklaras bland annat av att en del av brotten istället registrerats på de nya brottskoder för stöld av diesel och andra drivmedel som infördes under året.
  • Personrånen minskade med 13 procent till 5 980 anmälda brott. Antalet anmälda butiksrån ökade med 11 procent till 818 brott, medan antalet anmälda bankrån ökade med 6 anmälda brott (+ 29 %).

Brott mot person

  • Under 2013 anmäldes 248 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är 3 procent färre än 2012. Bland misshandelsbrotten minskade alla grupper, utom misshandel mot flicka 0–6 år, misshandel mot pojke 0–6 år och misshandel mot flicka 7–14 år, jämfört med 2012.
  • Anmälda ofredanden minskade med 2 procent till 54 500 anmälda brott, medan olaga hot minskade till 48 000 brott (–1 %). De anmälda våldtäkterna minskade med 7 procent till 5 890 brott. Anmälda brott om grov fridskränkning minskade till 1 700 anmälda brott (–11 %) medan grov kvinnofridskränkning minskade till 2 140 anmälda brott (–13 %).

De brott för vilka antalet anmälda brott ökar är brott som ofta är svårutredda och därför har låg uppklarningsprocent och förhållandevis får av de anmälda brotten går till åtal. Det gäller exempelvis bedrägeribrott och våldtäktsbrott (anmälningarna av våldtäktsbrott har ökat kraftigt tidigare år, men minskat det senaste året). Detta kan får det att verka som att polisen är ineffektiv, men det är en förhastad slutsats. Mer svårutredda brott innebär per automatik färre åtal och lägre uppklarningsprocent, men det har väldigt lite med polisens effektivitet att göra.

Intressant?
Mer: Skanskan1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Minskat antal anmälda brott”

Kommentarer inaktiverade.