Svenskarna och internet

InternetÖver 90% av alla svenskar mellan 16 och 85 år gamla har tillgång till dator hemma enligt en undersökning från SCB om hur det såg ut år 2013. Det finns också en undersökning från .SE – Stiftelsen för Internetinfrastruktur som i stort visar samma saker, fast lite snyggare och mer lättläst.

Lägst andel finns i de äldre åldrarna, av alla mellan 75 och 85 år har bara 54 % tillgång till dator. Lågutbildade och låginkomsttagare har tillgång till dator i mindre utsträckning. 80 % av de som bara har förgymnasial utbildning och 79 % av de som tjänar under 25 000 kr i månaden har dator. Barnfamiljer och studenter har i stort sett alltid dator (99 % har dator). Siffrorna är i stort sett desamma när det gäller andelen av svenskarna som har tillgång till internet hemma.

Uppkopplingarna till nätet är i allmänhet DSL-uppkoppling (36 % av samtliga personer mellan 16 och 85) eller fast uppkoppling via kabel-TV eller fiber (32 % av samtliga personer mellan 16 och 85).

75 % av alla personer mellan 16 och 85 uppger att de använt en dator i stort sett varje dag, högutbildade i större utsträckning, pensionärer i lägre, högre andel av de högavlönade har gjort det och lägre andel av låginkomsttagarna. Barnfamiljer oftare och familjer utan barn mer sällan. Användarmönstret för internet ser likadant ut och 76 % av alla mellan 16 och 85 uppger att de använt internet i hemmet varje dag medan 60% uppgett att de använt internet via mobilen utanför hemmet under förta kvartalet 2013.

Sociala medierVanligaste användningsområdet av nätet under första kvartalet 2013 (siffror enligt SCB:s undersökning) var e-post (83 % av alla mellan 16 och 85), sociala medier (53 %), läsa nyheter (76 %), leta varor eller tjänster (76 %), laddat ner programvara som inte är spel (47 %), sökt i wikipedia eller liknande tjänster (63 %), boka resor och boende (50 %), bankärenden (77 %), besökt myndigheters sidor (70 %). Uppgifterna från SCB överenstämmer med de uppgifter som .SE – Stiftelsen för Internetinfrastruktur tagit fram i sin undersökning av svenskarna och internet.

Svenskarna på internet ägnar sig alltså främst åt olika typer av kommunikation, att läsa nyheter, köpa saker och söka efter information. Blocket, facebook, musiksajter och Youtube är de populäraste sajterna med Blocket som klart populärast hos lite äldre personer.

Nåt som ökar kraftigt är användningen av strömmade internettjänster som Netflix och Spotify.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements