Korruption hos myndigheter – ovanligt men allvarligt

Johanna Skinnari

Johanna Skinnari, utredare på Brå.

Tulltjänstemannen som informerar om när tullstationen är obemannad och polisen som läcker information om ett planerat tillslag. Den formen av korruption är inte så vanlig, men en enda tjänsteman kan ändå orsaka stor skada för samhället. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerat i dagKorruption i Myndighetssverige – otillåten påverkan mot insider.

Insidern och påverkaren träffas oftast genom jobbet. Insidern i rollen som myndighetsperson och påverkaren i rollen som ”kriminell entreprenör”. Det vanligaste är att man har en tidigare vänskapsrelation. En sådan kan till exempel ha vuxit fram i samband med en brottsutredning, när en polis och en kriminell person träffats ofta och regelbundet. Inom kriminalvården händer det att vänskapsrelationer utvecklas mellan en anställd och en intagen på anstalt. Successivt kan den här typen av relationer glida över mot korruption.

– Myndighetsanställda behöver ha en stark integritet eftersom många av de här yrkena kräver nära kontakt med kriminella, säger Johanna Skinnari, projektledare på Brå. Det kan till exempel vara kriminalvårdare och förhörsledare som måste bygga relationer för att få information, och då kan det bli svårt att veta var man ska dra gränsen. När går det för långt? När blir relationerna farliga?

Ovanligt men allvarligt

De intervjuer och ärenden som är en del av rapportens underlag, indikerar att det trots allt inte är så vanligt med insider på myndigheter. Men även om de är få till antalet, kan en enda tjänstemans agerande få allvarliga konsekvenser på samhällsnivå. Det finns fall i undersökningen där korruptionen har försvårat eller förstört utredningar och därmed rättsprocessen. Korruptionen kan också medföra att planerade tillslag misslyckas eller att felaktiga utbetalningar görs.

– Alla förlorar på det här men insidern förlorar mest, säger Johanna Skinnari. För insidern är korruptionen huvudbrottet, men för den kriminelle är det bara en liten del i en större brottslighet.

Mycket bra arbete mot korruption görs redan idag på flera myndigheter, men det är få myndigheter som arbetar systematiskt med frågan. De myndigheter som ingår i rapporten har själva insett att de har kunskapsluckor och att de behöver verktyg för att kunna arbeta mot detta.

– I förebyggande syfte kan man diskutera insiderproblematik och säkerhet, vid till exempel arbetsplatsträffar och utbildningsdagar. Det kan bli ett bra stöd för den medarbetare som kanske är på väg att dras in i en otillbörlig relation. Myndighetens incidentrapporteringssystem bör, utöver hot och våld, också omfatta korruption, säger Lars Korsell, enhetschef på Brå.

 Svensson/Brå

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements