Samtyckeslagstiftning skulle sannolikt vara meningslös

Problemet med våldtäktsrättegångar är i de flesta fall att ord står mot ord. Det finns ofta bara två personer som var närvarande när det misstänkta brottet ska ha begåtts eller begicks. Sådana rättegångar är svåra och i brist på bevis för brott ska den åtalade frias eller inte åtalas alls. En samtyckeslag skulle inte förändra någonting i detta avseende. Följaktligen skulle en samtyckeslag troligen inte innebär fler dömda för våldtäktsbrott eller fler åtalade för våldtäktsbrott. Alltså en meningslös lag med få eller obefintliga positiva effekter.

Dessutom skulle samtyckeslag sannolikt också få negativa effekter. Redan idag förekommer det falska våldtäktsanmälningar. Med samtyckeslag kan de bli än vanligare. Falska anmälningar leder till onödigt merarbete för polis och åklagare. Ibland också för domstolar. Rättsväsendet har redan nu problem att hinna med, om det skulle bli fler falska anmälningar så ökar det problemet. Måhända är detta ett litet problem, men ändock ett problem.

En annan negativ effekt som kan bli resultatet är att domstolen kräver att en åtalad ska kunna bevisa samtycke och om det inte kan bevisas anses den åtalade skyldig. Detta skulle förstås innebär att resonemanget ovan om ord mot ord faller platt till marken. Samtidigt åsidosätter de grundläggande rättssäkerhetsprinciper. En person ska inte anses vara skyldig förrän det kan bevisas att den är skyldig. I alla andra lägen ska en åtalad anses oskyldig. Men risken med en samtyckeslag är att den åtalade anses skyldig intill att personen kan bevisa sin oskyldighet. Omvänd bevisföring. Något som äventyrar rättsstaten och inte alls är bra.

Till sist. Antalet våldtäkter i samhället ökar inte. Antalet anmälningar har dock ökat kraftigt under många år. Orsaken till det är lagändringar (fler brottsmisstankar och brott rubriceras som våldtäkt) och ökad anmälningsbenägenhet. Mellan 2012 och 2013 minskade dessutom antalet anmälningar av våldtäkt. Något som inte hänt på mycket lång tid.

Källor till påståendena i sista stycket är Brå:s statistik och Nationella Trygghetsundersökningen (NTU).

Intressant?
Media: SVD1, 2, 3, 4Johanna Sjödin, DN, Skanskan, DJ,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements