Rekordförsäljning av ekologisk mat under 2013

Försäljningen av ekologisk mat ökade med 13 procent under 2013.  Värdemässigt är det den största ökningen sedan 2008.

Ekomjölk

Torsdagen den 30 januari släpper eko-marknadsbevakaren Ekoweb sin marknadsrapport för den ekologiska livsmedelsförsäljningen 2013.

 Vi har åter en marknad som ökar tvåsiffrigt på ekologiskt i Sverige. Det verkar vara en förändring i konsumentbeteendet som gynnar den ekologiska konsumtionen, säger Cecilia Ryegård, Ekoweb, som presenterar marknadsrapporten vid ett seminarium på Grand Hôtel i Stockholm under torsdagen.

Rapporten visar att den ekologiska livsmedelsförsäljningen ökade med 13 procent* under 2013, betydligt bättre än prognosen som spådde en ökning på fem procent. Det är första gången på tre år som tillväxten för ekologiska livsmedel återigen är tvåsiffrig. Värdemässigt är det den största ökningen (+1,3 mdr) sedan 2008.

Värdet av den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln (ICA, Axfood, Coop, mfl), restaurang och offentlig sektor (skolor, daghem, sjukhus mfl.) har stigit med 1,3 miljarder under det gångna året till 11,6 miljarder kronor. Ekologiska livsmedel fortsätter därmed att ta marknadsandelar och ökar till att omfatta 4,3 procent av alla sålda livsmedel i Sverige, en ökning med 0,5 procentenheter, jämfört med 2012.

– Försäljningsökningen under 2013 är en bra start på väg mot vårt mål på 20 procent KRAV-märkt år 2020. För att nå en marknadsandel på 20 procent krävs en ökningstakt på 20 till 30 procent per år. Jag tror vi klarar det under 2014, säger Johan Cejie, Försäljningschef KRAV.

*Den totala värdetillväxten för livsmedel var ca 1,5 procent i Sverige under 2013 (SCB).

Svensson/Krav

Läs också:
Ekomat allt vanligare
Ekologisk mat är bevisat hälsosammare
Ekologiskt hållbar energiproduktion ger jobb
Ekologiskt jordbruk kräver GMO-grödor

Intressant?
Media: DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements