Många stiftelser i Göteborgs kommun missköts

Göteborgs kommun handhar en stor mängd stiftelser. En granskning som GP genomfört visar att flera av dem missköts. Framförallt genom att ledamöter i stiftelsernas styrelse tar ut alldeles för stora arvoden, ofta i strid med stiftelsens stadgar och syfte. Arvodena är i många falla dessutom högre än de summor som delas ut i stipendier och bidrag. Så är fallet i Per och Alma Olssons fond som delar ut priser till intressant byggnader:

Handelshögskolan, Frölunda torg och Hotell Avalon är bara några av de byggnader som under åren prisats av Per och Alma Olssons fond.

Men de höga kostnaderna för att förvalta fonden fick i november kommunfullmäktige att besluta om att upplösa stiftelsen.

Motiveringen var att stiftelsens förmögenhet var så liten, 1,1 miljoner, att avkastningen inte skulle kunna överstiga de kostnader som förvaltningen medförde. Året före hade stiftelsens styrelse tvingats ta pengar från det egna kapitalet för att bekosta förvaltningskostnaderna – som det året uppgick till 55 673 kronor. Samma år delade stiftelsen ut 4 748 kronor.

– Jag kan dela uppfattningen att förvaltningskostnaden för den här fonden är obegripligt hög, sa den folkpartistiske fullmäktigeledamoten Ann Catrine Fogelgren som i dag också är ledamot av fonden.

Per och Alma Olsson var ett barnlöst par som ville att vinnaren av priset skulle få en ansenlig summa pengar. Vid grundandet 1908 skulle det vara minst tvåtusen kronor, en avsevärd summa vid den tiden.

Men, skrev stadsledningskontoret till politikerna i kommunfullmäktige i november: ”Priset har de senaste åren bestått huvudsakligen av tavlan som pristagaren erhåller”.

Men problemet är större än så. Det verkar förekomma i många stiftelser och förvaltningskostnaderna inklusive arvoden skenar. En annan stiftelse där det uppenbarligen inte går rätt till är Ernst Hansons donationsfond:

Ernst Hansons stiftelse delade ut 67 300 kronor under 2012. 58 barn fick motsvarande summor som Nora. För kläder, fritidsaktiviteter, bidrag till en dator eller till olika julbestyr. Den ensamstående mamman till en elvaårig pojke i Frölunda bad om pengar till en cykel.

– Jag känner att det är ett jätteviktigt arbete, problemet är att så mycket pengar går till annat, säger Jan Yngfors (M), ledamot av Ernst Hansons donationsfonds styrelse.

För samma år som 58 barn fick dela på 67 300 kronor gjorde själva förvaltningen och administrationen betydligt större hål i kassan. 2012 var förvaltningskostnaderna i Erik Hansons donationsfond 98 237 kronor.

En genomgång av årsredovisningarna visar att under de senaste tre åren har mer pengar gått till förvaltningen av stiftelsen än vad samma stiftelse har delat ut till barnen.

I August Ringnérs stipendiefond är förvaltningskostnaderna mycket höga i förhållande till utdelade stipendier. 220 000 kronor ur August Ringnérs stipendiefonds överskott gick till förvaltningskostnader. Samma år, 2013, delade fonden ut 610 000 kronor i stipendier. I Stiftelsen Osbeckska fonden har arvode betalats ut trots att de strider mot stiftelsens statuter. Ingen i styrelsen har enligt dem rätt att få arvode.

Det handlar om politiker som grovt bryter mot stiftelsers regler, kraftigt avviker från vad som kan vara etiskt acceptabelt och skor sig själva med pengar som rätteligen borde gå till fattiga och behövande. Politiker från alla partier tycks vara inblandade i det hela. Det hela handlar om fiffel och en form av korruption. Bedrövligt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements