Direktörer tjänar för mycket

Det är uppenbart när man ser LO:s rapport om löneskillnader. Det finns ingen person som är värd 1250 gånger mer i inkomst än nån annan. Fredrik Lundberg tjänar så mycket. 1250 gånger mer än en genomsnittlig arbetare. Det är naturligtvis helt orimligt.

  • Maktelitens genomsnittliga inkomster före skatt jämfört med en industriarbetares motsvarade 16,8 industriarbetarlöner 2012. Det innebär att maktelitens relativa inkomster har legat på samma nivå de senaste 3 åren.
  • År 2007 var inkomstskillnaden som störst eftersom det då behövdes 18,2 industriarbetare för att få ihop till en maktelitinkomst.
  • Den inkomst som mätts för makteliten är arbetsinkomst samt inkomster från kapital och näringsverksamhet. År 2012 var den genomsnittliga sammanräknade inkomsten före skatt i makteliten 5,5 miljoner kronor, att jämföra med en genomsnittlig industriarbetarlön på 328 000 kronor.
  • År 1950, undersökningens första år, var maktelitens genomsnittliga inkomst 11,1 industriarbetarlöner. Det år när skillnaden i inkomster mellan maktelit och industriarbetare var som minst, 1980, var maktelitens genomsnittliga inkomst 4,9 industriarbetarlöner.

Näringslivets direktörer tjänar mest

Skillnaderna i inkomst mellan de tre olika elitgrupper som ingår i rapporten – den ekonomiska, den demokratiska och den byråkratiska eliten – är stora.

Av de tre grupperna är det framför allt den ekonomiska eliten, vilken omfattar 50 verkställande direktörer i näringslivet, som har ökat sina inkomster i förhållande till industriarbetarlönen de senaste årtiondena.

Få kvinnor – med lägre inkomster

Jämställdheten går mycket långsamt framåt i den ekonomiska makteliten. Före år 2000 fanns inte någon kvinna i denna grupp och 2012 är enbart tre av näringslivets 50 ledande chefer kvinnor.

  • Fram till 2005 ökade kvinnornas andel av den demokratiska eliten. År 2005 var 38 procent av denna grupp kvinnor. Sedan dess har utvecklingen gått tillbaka och år 2012 var andelen kvinnor nere i 30 procent.
  • I den byråkratiska eliten har andelen kvinnor ökat relativt stadigt. Under tio år mellan 1999 och 2009 dubblerades andelen kvinnor, från 14 till 30 procent, och är 31 procent 2012.

Den genomsnittliga inkomsten för kvinnorna i hela makteliten är 2012 cirka 32 procent av männens. Andelen har varit på denna nivå efter år 2004 då den var 45 procent. Samtidigt som antalet kvinnor inom makteliten ökar något så fortsätter männens inkomster att vara betydligt högre.

Med tanke på att jämställdhetsarbetet går så långsamt i makteliten vore det sannolikt bra med kvotering till bolagsstyrelser och andra ledande institutioners styrelser.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements