Leder offentlig välfärd till ransonerad välfärd?

Det påstår Maria Eriksson i SVD. Hon har rätt. Det beror på att det inte finns nån gräns för hur mycket välfärd vi vill ha. Offentlig välfärd leder till att välfärden kan ransoneras och prioriteras till de områden där vi i demokratisk anda och genom demokratiska beslut anser att den behövs mest. Styrning efter behov, resurser och möjligheter. Styrning efter samhällsnytta. Demokratisk styrning. Enligt internationella undersökningar blir sådan sjukvård också mer kostnadseffektiv. Visst kan det bli fel, men de felen kan åtgärdas genom nya demokratiska beslut. Demokratiska beslutsprocesser kan påverkas genom opinionsarbete och diskussion (fast det vill ju Eriksson slippa, hon tycker det är bättre utan diskussion och demokrati) vilket självklart är bra.

Marknadsstyrd privat sjukvård innebär också ransonering av vården. Till de som kan betala. Pengarna (”efterfrågan”) styr vilken vård som blir av. De rika får mer och bättre vård för de kan betala. Odemokratisk styrning där de som har får mer. Vården inriktas på de problem som rika har, inte på de problem som fattiga har. Det är därför det blivit färre vårdcentraler i fattiga områden och fler i rika när sådan verksamhet privatiseras. Vårdkostnaderna blir högre och vården blir orättvis. Det blir garanterat fel i ett sådant system och det är mycket besvärligt, för att inte säga nästan omöjligt, att genom demokratiska beslut rätta till dessa fel.

Ärligt sagt föredrar jag ett demokratiskt styrt och ägt vårdsystem före ett vårdsystem som gynnar rika och där samhället inte har någon som helst kontroll över skenande vårdkostnader för rikas välfärdsproblem. För så fungerar det ju i Sverige. Vi betalar vården med skattepengar även inom den privata vården. men denna ska gå med vinst och inriktar sig därför på de med pengar som efterfrågar mer vård eftersom de har råd. När de får mer vård kostar det oss alla mer. Det blir ett uppenbart orättvist och dyrt system. Ett system som i USA där den privata vården betalas av de rika själva utan att samhället betalar skulle självklart skapa ännu större orättvisor och ännu sämre vård för fattiga.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements