Det är klart att kåkstäder inte är en lösning

Fattiga människor, i huvudsak romer, från fattiga europeiska länder, kommer till Sverige för att försöka överleva på tiggeri och musicerande. Det fungerar rätt hyggligt. Men några bostäder finns det inte. Bostadsbristen är så stor att det inte finns bostäder till unga svenskar heller. Än mindre till människor med sociala problem och/eller missbruksproblem.  Och absolut inte till fattiga människor från ett land, Rumänien, där de förnekas olika mänskliga rättigheter och alla möjligheter till ett anständigt liv. Som  exempelvis sjukvård, bostäder och arbete.

Romerna kommer hit till Sverige för att kunna tjäna lite pengar, för att kunna överleva och få ett något bättre liv för sig själva och sina kvarvarande familjemedlemmar i Rumänien. De små inkomster de får på våra gator ger dem ändå ett bättre liv än vad de skulle fått om de alla stannat i Rumänien.

Svensk bostadspolitik, eller ska vi säga brist på bostadspolitik har lett till en extrem brist på bostäder och det betyder att kåkstäder uppstår. Det skulle skett oavsett om romerna från Rumänien var här eller inte. Men nu finns de här och är längst ner på den sociala trappan. Därför hamnar en stor del av dem i tältläger, kåkstäder. Det ser ut som när jag var liten.

Romer får de sämsta bostäderna, de sämsta levnadsförhålladena. Och istället för sociala åtgärder i Sverige och Rumänien skickas polisen på dem. Som när jag var liten. Borgarregeringen har i praktiken återinfört den statligt sanktionerade diskrimineringspolitik som då understöddes av en massa diskriminerande lagar och idag understöd ev en massa skitsnack och brist på ansvarstagande.

Att totalt släppa hyrorna fria skulle förvärra läget på bostadsmarknaden än mer. Kåkstäderna skulle bli större. Och. Kåkstäder är ingen lösning. En bostadspolitik med inriktning på fler bostäder och en gemensam europeisk politik för att hantera fattigdom och misär vore delvisa  lösningar. På lite sikt. Men också tillfälligt. En annan politik i Rumänien, Bulgarien, Ungern, Slovakien och Serbien skulle betyda ännu mer. En politik där romer behandlades som människor och inte utsattes för förtryck, förnedring, diskriminering och rasism.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements