Orimligt att misshandelsmisstänkta föräldrar ska kunna stoppa vittnesmål

Om ett barn blir vitten till att en förälder misshandlar ett syskon eller den andra föräldern kan den misstänkta föräldern stoppa barnet från att vittna. På det sättet kan den misstänkta föräldern gå fri. Det är naturligtvis orimligt att det ska fungera så. Det finns en lösning att ta till. Att göra som när barn själva misshandlas. Barnen får då en särskild företrädare. Det borde gå att ordna även när barn bara är vittnen:

Åklagare Alexandra Bopp säger att det är vanligt att föräldrar som är misstänkta för brott motsätter sig förhör med deras barn.

–?Egentligen skulle vi vilja vara mer offensiva när barn har viktiga vittnesuppgifter. Nu är det i stället så att vi ofta inte hör dem alls eftersom situationen är som den är.

En förälder som slår den andra föräldern när barnet är med kan dömas till ett hårdare straff. Barnen har också rätt till en särskild brottsskadeersättning om de bevittnar våldet. Men när en person är både åtalad och vårdnadshavare kan den alltså sätta stopp för det.

Därför har det från flera håll ställts krav om att barn som bevittnar brott i familjen ska få särskilda företrädare. Så sker redan i dag om barnen själva är utsatta för brottet.

En av dem som är för den lösningen är advokaten Elisabeth ­Massi Fritz, expert på hedersbrott, som ofta företräder barn och kvinnor.

–?Det är mycket märkligt att den misstänkte föräldern ska kunna påverka ett vittnesmål. I de fallen gör vi inte tillräckligt för att se till barnets intressen. Därför borde det vara alla barns rättighet att ha en objektiv vuxen person som företräder dem.

Advokatsamfundet har inte gjort några uttalanden i frågan, men generalsekreteraren Anne Ramberg tycker att problematiken är uppenbar.

–?Barnen riskerar att bli gisslan för sina föräldrars olika intressen. Det är ett hål i lagen som man borde kunna angripa utifrån barnkonventionen, säger hon.

Som det fungerar nu tar den svenska lagen uppenbart inte hänsyn till barnens intressen. Ett av fler problem som drabbar barn. Ett annat har med sexuellt utnyttjande, våldtäkt och sexhandel att göra. Där vill regeringen satsa pengar. Men jag tvivlar på att kunskapsutvecklande arbete, vilket regeringen främst ska satsa pengar på, kommer att ge nån större effekt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements