Yimby om Mölndalsvägen – blandstad eller inte

Del 1 av 5 i serien Yimby om Mölndalsvägen

Jag har tidigare skrivit om planernaatt bygga längs med Mölndslvägen och Mölndalsån. Något som borde skett för länge sen, men som nu till slut är på gång. Yimby har yttrat sig i frågan och jag har för avsikt att publicera deras yttrande i bitar på min blogg. Här är deras allmänna kommentarer och deras tyckande om blandstad etc.

Allmänt om fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång

Yimby Göteborg ser mycket positivt på en förtätning i Mölndalsåns dalgång och att området nu får en uppdaterad fördjupad översiktplan. Samarbetet mellan Göteborgs och Mölndals kommuner är nödvändigt för att längs dalgången kunna knyta ihop dels de båda städerna och dels dalgångens båda sidor på ett bättre sätt. Planförslaget innehåller många bra intentioner och många av de övergripande inriktningarna är rimliga. Vi konstaterar också att planen innehåller många vackra ord som bara är att hålla med om, men samtidigt är det inte mycket som är konkret eller bindande och planen skiljer sig inte särskilt mycket från tidigare planer i området. En ökad tydlighet vore önskvärd. Det finns också sådant i planen som skulle kunna förbättras vilket vi redovisar i det följande.

Blandstad vs bostadsområden och centrum

Det är glädjande att planen för Göteborgsdelen omfamnat blandstadtänket, men samtidigt verkar Mölndal stå kvar i gamla fotspår. Mölndal skiljer fortfarande mellan verksamhetsområden och bostadsområden och det är bara i den så kallade ”innerstaden” och i Forsåkersområdet som Mölndal förordar blandad bebyggelse. Också centrumtänket lever kvar och levande stråk är ännu inte Mölndals linje. Det är av vikt att Mölndals del blir mer samstämmig med Göteborgsdelen i blandstadstänket om kopplingen mellan kommunerna ska kunna stärkas på ett hållbart sätt.

Mölndal bygger ett 150 m brett bostadskomplex med endast en liten förskrämd verksamhetslokal i ett hörn.

Planen anger att ”Utmed huvudgator ska bottenvåningarna rymma handel, service, kultur eller andra verksamheter som ska vända sig mot gatan. Byggnader längs huvudgator ska stå i fastighetsgräns mot gatan. Alternativt ska kvartersmark mellan fastighetsgräns och byggnad vara tillgänglig för allmänheten.” Detta borde inte bara gälla huvudgator utan vara utgångspunkten för alla gator i området. Även verksamhetslokaler i B-, C- och till och med D-lägen är viktiga för blandstaden. Inte minst för att skapa liv och trygghet.

Yimby Göteborg

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Series NavigationYimby om Mölndalsvägen – gatunät, spårvagnar, bilar och gångtrafikanter >>
Advertisements

One Reply to “Yimby om Mölndalsvägen – blandstad eller inte”

Kommentarer inaktiverade.