Svenskar bor i villa

Hälften av Sveriges befolkning bor i villa som de äger själva enligt SCB och tidningen Välfärd. Av familjer med barn i skolåldern bor hela 70 procent i självägt småhus (villa). Hur boendet ser ut styrs förutom av hushållets storlek och ekonomi även av ålder och geografi.

Antal boende per hushåll i ägt småhus är i snitt 2,7 personer. I fler­bostads­hus med bostads­rätt och hyres­rätt bor det knappt 2 personer per hushåll. Barn bor i allmänhet i småhus som hushållet äger. Många småbarn bor dock i bostads­rätt eller hyres­rätt i lägenhetshus. Under de första fem åren flyttar många barn från fler­bostads­hus till småhus.

Av cirka 1,7 miljoner barn till samman­boende bor 70 procent i ägt småhus. Av 390 000 barn till ensam­stående föräldrar bor endast 15 procent i ägt småhus. Barn till ensamstående föräldrar bor i huvudsak i lägenhet.

För att räknas som ”barn” krävs att man är folkbokförd i samma lägenhet som minst en av föräld­rarna. Det är mindre än hälften av alla i åldern 20–24 år som räknas som barn i den bemärkelsen.

Ungdomar som inte bor med sina föräldrar räknas som vuxna, och de bor i stor ut­sträck­ning i hyres­rätt i fler­bostads­hus. För den gruppen är också andelen i övrigt boende relativt hög. Student­­bostäder ingår i övrigt boende. 11 procent av alla mellan 20 och 24 år bor i student­bostad. Vid 30 års ålder andelen endast 2 procent.

När det är dags att bilda familj flyttar många från fler­bostads­hus till småhus. Bostäder i småhus är i genom­snitt större än i fler­bostads­hus, vilket är en fördel när familjen växer. Det kan också vara då man har fått ekonomiska möjlig­heter att köpa sin bostad.

En bidrag­ande faktor till hur vi bor är också vilka bostäder som finns på orten. I storstadsområden är det en stor över­vikt av fler­bostads­hus, medan mindre kommuner istället har över­vikt av småhus. Nästan alla småhus är ägande­rätter.

Kommuner med störst andelen hushåll per boendeform i procent

… i ägda småhus … i hyresrätt i
flerbostadshus
… i bostadsrätt i
flerbostadshus
Gagnef 79,5 Sundbyberg 53,7 Solna 60,5
Öckerö 77,9 Södertälje 48,4 Stockholm 44,4
Tjörn 77,4 Göteborg 47,7 Täby 39,0
Vellinge 75,8 Örebro 46,0 Fagersta 37,4
Mörbylånga 73,4 Landskrona  43,6 Nacka 36,6
Orust 72,4 Eskilstuna 41,1 Sundbyberg  36,3
Ekerö 72,3 Norrköping 41,1 Malmö 36,2
Habo 71,8 Botkyrka 40,3 Uppsala 36,1
Robertsfors 71,6 Malmö 40,3 Lidingö 34,1
Lekeberg 70,8 Katrineholm 39,3 Järfälla 33,9

Hälften av befolkningen bor i ägt småhus

Andel av hushållen och av befolkningen som bor i de vanligaste boendeformerna

Stapeldiagram över andel av hushållen och av befolkningen som bor i de vanligaste boendeformerna

Hushållen i ägda småhus är i genomsnitt större än hushåll i fler­bostads­hus. Fler personer per hushåll alltså. Därför är andelen hushåll som i bor småhus lägre än andelen personer som gör det.

Fram till 30-årsåldern är det vanligast att bo i hyresrätt. Därefter blir det vanligare att bo i ett småhus. Bland äldre är det vanligt med boende i fler­bostads­hus och övrigt boende, där special­bostäder för äldre ingår.

Svensson/SCB

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements