Förr eller senare kommer tvättbjörnar hit

Tvättbjörn är ett djur som inte är naturligt förekommande i Europa. Men tvättbjörnar finns idag i hela Tyskland och även i andra delar av Europa. Det handlar med all sannolikhet om ättlingar till djur från djurparker och pälsfarmar som kom lösa i samband med andra världskriget.  Några av dem ska ha tillhört Herman Göring.

Tvättbjörn

Tvättbjörn

Mårdhund

Mårdhund

Häromdan hittades en död tvättbjörn i Skåne. Det är inte första gången tvättbjörnar hittas i Sverige. Andra gånger har de varit levande. Förr eller senare är det några som inte hittas och vips har vi en ny djurart. Vi kommer inte att lyckas stoppa det. Det har dessutom hänt förut. Kanadagås är kanske det mest kända exemplet i Sverige. Mårdhund är ett annat djur på väg att etablera sig i Sverige och som myndigheterna sannolikt inte kommer att lyckas med att stoppa. Andra arter som varit rätt omtalade de senaste åren är svartmunnad smörbult liksom kammaneter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements