United Fruit återskapat

Bananbolaget United Fruit är ett av världens mest ökända livsmedelsföretag. För en gamma historia. Militärkuppen i Guatemala 1954 som skedde på grund av att United Fruit ville det och genom USA:s försorg. Huvudaktieägarna i United Fruit hade nära släktingar på ledande poster i USA:s regeringsförvaltning och regering. Det var inte svårt för dem att driva igenom kuppen i Guatemala. En kupp som ledde till att Guatemala i årtionden var en av världens värsta och våldsammaste diktaturer.

På samma sätt underblåste och stödde United Fruit och deras konkurrenter Standard Fruit diktaturerna i Honduras och Panama. Idag bär Standard Fruit namnet Dole efter sitt varumärke och United Fruit heter Chiquita efter sitt. Dole är för sin del också ökänt.

Banan

På 1950-talet ägde United Fruit två stora varumärken, Chiquita och Fyffes. Sen såldes det senare av. Nu fusioneras de två bolagen Chiquita och Fyffes. Blir Chiquita-Fyffes. United Fruit är återskapat. Världens största banabolag har det alltid varit. Oavsett om det hetata United Fruit, United Brands, Chiquita eller Chiquita-Fyffes.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements